Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Denne siden er under utvikling

Tromsø Kunstforening
Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Motforestillinger / Counterimaginaries

This year’s Festival Exhibition
during Tromsø International Film Festival
is curated by PRISMS / Mike Sperlinger

Opening January 19 at 6pm

January 20–March 12
Wednesday–Sunday 12–5pm

Ed Atkins
Lene Berg
Kevin B. Lee
Erik Løchen
Tobias Putrih
Maryam Tafakory
James Kienitz Wilkins
Rehana Zaman

The show is based around a classic of Norwegian ‘new wave’ cinema, Erik Løchen’s 'Remonstrance' ('Motforestilling', 1972). Here 'Motforestilling' is presented alongside a series of moving image works by contemporary artists including Ed Atkins, Lene Berg, Kevin B. Lee, Maryam Tafakory, James Kienitz Wilkins and Rehana Zaman, while the whole exhibition has been designed by artist Tobias Putrih.

A satire about a film crew trying to shoot a political film, 'Motforestilling' is unique in that its 5 reels can be shown in any order, meaning there are 120 potential versions of the film. Putrih has been invited to create a unique architecture in which to experience 'Motforestilling', in which the audience must negotiate the film’s different parts and each other.

Løchen wanted his film to unsettle the certainties and conventions of postwar Norwegian life, not only in its themes – the thriller-like narrative touches on terrorism, surveillance, great power politics, NATO etc. – but also in its form. With its fractured narrative open to different interpretations, Motforestilling was ahead of its time in imagining its audience as co-authors.

For the second part of the show Putrih has devised an auditorium of moving parts in which to watch the contemporary works. These very different works share a curious, sceptical interest in how today’s moving images are produced, from the conventions of television interviews to the fate of cinema in the age of social media.

.

Motforestillinger

Dette årets festivalutstilling under Tromsø Internasjonale Filmfestival er kuratert av PRISMS ved Mike Sperlinger

Åpning 19. Januar kl 18 – 21
20. Januar - 12. Mars
Onsdag - Søndag kl 12 – 17

Ed Atkins
Lene Berg
Kevin B. Lee
Erik Løchen
Tobias Putrih
Maryam Tafakory
James Kienitz Wilkins
Rehana Zaman

Årets festivalutstilling er sentrert rundt den norske nybølgeklassikeren ‘Motforestilling’ av Erik Løchen fra 1972. Denne presenteres ved siden av en rekke filmarbeider av samtidskunstnere, inkludert Ed Atkins, Lene Berg, Kevin B. Lee, Maryam Tafakory, James Kienitz Wilkins og Rehana Zaman, mens hele utstillingen er designet av Tobias Putrih.

‘Motforestilling’ er en satire som handler om et filmcrew som prøver å spille inn en politisk film. Løchen ville at filmen hans skulle utfordre oppfatninger og konvensjoner som ble tatt for gitt i etterkrigstidens Norge. Det thrillerlignende narrativet berører temaer som statlig overvåkning, terrorisme, NATO og en liten nasjons plass i en verden av stormaktskamper. Det mest spesielle ved filmen er at den er utgitt i fem deler som kan vises i hvilken som helst rekkefølge, noe som betyr at den finnes i 120 potensielle versjoner. Målet med dette grepet var å forsøke å riste publikum ut av sine bedøvede seervaner - ‘Motforestilling’ var forut for sin tid i å regne sitt publikum som aktive medskapere. Putrih har spesialdesignet rommene filmene vises i, og skapt en arkitektur hvor publikum i tråd med Løchens ideer spiller en aktiv rolle både i forhold til filmene og hverandre. Filmene i utstillingens andre del deler en nysgjerrig og skeptisk interesse for billedproduksjon i dag, fra tv-intervjuets konvensjoner til kinoens skjebne i sosiale mediers tidsalder.

Materialbanken for Kreative Prosjekter
åpent torsdager og lørdager
12–17 i Kafé Eka
Materialbanken er et kunstnerdrevet initiativ for gratis omsetning og arkivering av materialer til personer eller aktører som brenner inne med et prosjekt som de har lyst til å gjøre. Tilbudet er åpent for alle. Innholdet i materialbanken vil basere seg på donasjoner fra institusjoner og privatpersoner i Tromsø.

19.1–12.3
Filmer fra Høstutstillingen
i samarbeid med Statens utstilling Høstutstillingen og Norske Kunstforeninger

Koftepolitiet
av Egil Pedersen (regissør og manusforfatter)
og Mathis Ståle Mathisen (produsent).

Notes on Dad
av Robert Carter.

Vi går ned med stil og engangsgrill
av Signe Rosenlund-Hauglid, Ylva Gulpinar, Io Sivertsen og Christa Barlinn Korvald.

VIEW
av Odveig Klyve

annet

Extemporaneous Intelligence

av Thor Birkedal og Robert Julian B. Hvistendahl

29/1 – 12/3

Utstillingen undersøker forbindelsene mellom teknologi og kropp, hvordan våre hverdagslige strukturer har forandret seg med innføringen av flere og flere digitale/elektroniske verktøy, og hvordan det påvirker vår virkelighetsforståelse. Hvordan blir våre tankers (tilsynelatende) autonomi påvirket, når så mange av våre valg blir bearbeidet og påvirket av teknologi?

Hva er intelligens? Hvilke former tar den, hvordan blir den utviklet, og er det mulig å skape 'ekte' følelser og tanker gjennom algoritmer? Hvis ikke, hva betyr det for oss mennesker, når vår virkelighetsforståelse i større og større grad lener seg på systemer kontrollert av datamaskiner.

Tittelen 'Extemporaneous Intelligence' kan løst oversettes til spontan/øyeblikkets intelligens. Den refererer til de løsningene og forståelsene som kun kan oppstå i øyeblikket, når vi reagerer, handler, og skaper i respons til det uventede.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet og Kunstsentrene i Norge

.

Extemporaneous Intelligence

by Thor Birkedal and Robert Julian B. Hvistendahl

29/1 – 12/3

The exhibition examines the connection between technology and the body, how modern structures within our everyday life has changed with the implementations of digital/electronic devices, and how that has influenced our understanding of the world.

They ask the question, how is our autonomy of mind affected, when so many of the choices and decisions we make are funneled through technology?

The title Extemporaneous Intelligence refers to solutions and understandings that can only be found in the moment, it's when we react and create in direct response to something we didn't plan for.

What is intelligence, what forms does it take, how is it developed, and is it possible to synthesize feelings and thoughts through algorithms? If not, what does that mean to us, when our understanding of the world relies more and more on systems controlled by computers.

The project is supported by the Arts Council Norway and Kunstsentrene i Norge