Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Denne siden er under utvikling

Tromsø Kunstforening
Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Temporary Arrival

BA / MA avgangsutstilling 2023

OBS! Utstillingen foregår i Mack Øst, inngang fra Storgata

Med arbeider av / with works by:

BA

Loulou Buxbom
Synnøve Fatland
Sebastian Lavin
Solfrid Elise Lindblom
Malin Tara Sakstad

MA

Niels Nielsen

Adresse: Mack Øst, Storgata 7, Tromsø
Åpen: 26.05-08.06 Ons–Søn 12:00–17:00
Vernissage: 25.05 17:00-20:00

Åpningsfest: 25.05 19:30-00:00
Adresse: Kafe Eka, Tromsø Kunstforening, Muségata 2

Scroll for English

Avgangsutstillingen tar over Mack Øst-bygget – tidligere et bryggeri fylt av fermentering, tilvirkning og tapping. Denne gangen vises nye arbeider av seks kunstnere og bygningen blir atter et rom for boblende ideer. Med bakgrunn i praksisen de har utviklet i løpet av utdannelsen ved Kunstakademiet i Tromsø presenterer kunstnerne ambisiøse nye verk. Felles for alle er at de startet studieforløpene sine under pandemien, i en tid hvor murer og grenser var forsterket. Verkene de presenterer relaterer også til grensene i verden vi lever i; både sosiale, materielle og politiske. Hva betyr det for en kunstners utdanning når byen eller utdanningsstedet de skal studere ved er stengt for dem? Hva når tilgangen til denne utdanningen så lukkes for andre mens du uteksamineres?

Temporary Arrival medfølges av Tickets to Nowhere, avgangspublikasjonen for 2023 der de utstillende kunstnerne presenterer sine prosjekter sammen med kollektive og individuelle refleksjoner forankret i deres tid på Kunstakademiet i Tromsø.

Utstillingen ledsages av en rekke arrangementer organisert av avgangsstudentene. Guidede omvisninger av og med kunstnerne selv, filmvisning med påfølgende samtale med utgangspunkt i filmen Onkel Henrik i tillegg til en åpningsfest på Kafe Eka, TKF, Musegata 2.

Samarbeidet mellom Tromsø Kunstforening - Romssa Dáiddasiida og Tromsø Kunstakademi – Romssa Dáiddaakademiija er en langvarig relasjon av stor verdi for begge institusjonene. Betydningen av solidaritet, støtte og samarbeid innenfor kunstfeltet, både lokalt og globalt, blir stadig mer tydelig. Forslaget til endringen i norsk lov – innføringen av studieavgifter for alle studenter fra utenfor EU/EØS – er noe som vil få massive og alvorlige konsekvenser i hele det norske samfunnet, og vil merkes særlig på kunstfeltet og i Tromsø.

Både Tromsø Kunstakademi – Romssa Dáiddaakademiija og det aktive kunstmiljøet i byen vår nyter godt av at vi er et bredt spekter av folk, stemmer og perspektiver; faglig, sosialt, kunstnerisk og produksjonsmessig. Kunstscenen i Tromsø har vokst seg sterk akkurat på grunn av denne sammensetningen, hvor lokale og tilflyttede kunstnere jobber sammen. Vi blir alle svakere uten dette. Vi står derfor imot den foreslåtte endringen i utdanningsloven og stiller oss på lag med kampanjen for gratis utdanning for alle, initiert av Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO).

Tilgjengelighet:

Utstillingsrommet befinner seg i andre etasje og fra hovedinngangen er det ikke tilgang til heis. Ved behov for veiledning til eller assistanse inn i bygget, finnes det en trappefri inngang via Grønnegata 1.

Ring direkte til vår utstillingsvert: +47 466 23 586.

WC: Det finnes et tilgjengelig toalett i tilknytning til lokalene, spør utstillingsverten som vil vise vei.

Arrangementer:

Daglige filmvisninger ‘Onkel Henrik’: 12:30 & 14:30
Presentasjon og filmvisning: 27.05 - 13:00
Omvisninger med kunstnerne:
28.05 - 13:00
31.05 - 13:00
03.06 - 13:00


English

Tromsø Kunstforening and the Tromsø Academy of Arts ( Romssa Dáiddaakademiija)
at UIT — The Arctic University of Norway, are proud to present Temporary Arrival – an exhibition that marks the completion of artistic education at the Bachelor’s and Master’s programme of 2023.

The graduate exhibition takes over the former Mack Øst brewery – a site once filled with fermenting, fabrication and bottling. Now containing the work of six different artists, the building once more becomes a space for bubbling ideas, taking form as new art projects.

Following 3 years (BA) and 2 years (MA), the artists present ambitious works, indicative of the art practices they have developed over their formal education at Tromsø Academy of Arts. Starting their education during the pandemic - a time of reinforced walls and borders - all of the works loosely consider the boundaries of the world we live in, both social, material and political. What does it mean for an artist's education when they arrive in a city or a space of education which is closed to them? What does it mean, while graduating, that those spaces become closed to others - namely those from outside of the EU?

Temporary Arrival is accompanied by Tickets to Nowhere, the graduation publication of 2023 where the exhibiting artists present their projects alongside collective and individual reflections anchored in their time at the academy.

The exhibition is accompanied by a series of events organised and led by the graduating students, including tours of the exhibition led by the artists, a presentation and screening of WALK THE WAY in Mack Øst, in addition to an opening afterparty in Cafe Eka, TKF, Musegata 2.

The collaboration between Tromsø Kunstforening and Tromsø Academy of Arts, is a longstanding one of great value to both institutions. It becomes increasingly clear of the importance for solidarity and support within the arts field, both locally and across the world. The change in Norwegian law - introducing student fees for any students from outwith the EU – is one which will have massive and dire effects across all of Norwegian society, but will be particularly felt in the arts and in Tromsø. Both the Academy of Arts and the Tromsø art benefit greatly from having a broad spectrum of people, voices and perspectives in it; academically, socially, artistically and productively. The art scene in Tromsø has been made great by the mix of local and foreign artists working together – we will all be weaker without this. We stand against this change, and with the campaign in KHIO for Free Education For All.

Accessibility:

The exhibition space is located up two floors of stairs. If you are in need of guidance or assistance there is a barrier free entrance and exit in Grønnegata 1.

Please call +47 466 23 586.

There is an accessible toilet on the premises, ask the exhibition guides for directions.

Materialbanken for Kreative Prosjekter

åpent torsdager og lørdager
12–17 i Kafé Eka
Materialbanken for Kreative Prosjekter (MBKP) er et kunst- og formidlingsprosjekt startet av Robert Julian B. Hvistendahl og Amalie Holthen som holder til i kjelleren til TKF. Materialbanken samler og distribuerer brukte materialer av forskjellig art, som for eksempel trevirke, leire, fliser, kostymer og teknisk utstyr. Alle materialene er gratis, og tilbudet er åpen for alle, enten du trenger materialer til et kreativt prosjekt eller har brukte materialer liggende som du vil gi et nytt liv. Åpningstidene er hver torsdag og lørdag fra 12:00 til 17:00, i tillegg til andre arrangementer og utstillinger.

Materialbanken for Kreative Prosjekter

open Thursdays and Saturdays
12 - 5pm
Materialbanken for Kreative Prosjekter (MBKP) is an art and dissemination project, by Robert Julian B. Hvistendahl and Amalie Holthen, situated in the basement of TKF. They collect and distribute used materials of various kinds, such as wood, clay, tiles, costumes and technical equipment. All materials are free, and it's open for everyone to use, whether you need materials for a creative project, or have some used materials lying around that you want to give a new purpose. Opening hours are every Thursday and Saturday from 12.00-17.00, in addition to other pop-up events and exhibitions within the evolving MBKP installation.