Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Interior landscapes
by Robel Temesgen

September 1 – October 9, 2022
Wednesday – Sunday 12 – 5pm

Guided tours with curator Leif Magne Tangen:
Sunday 25.9 at 3pm
Friday 7.10 at 3pm, 5pm and 7pm
Sunday 9.10 at 3pm

The first institutional solo exhibition by Ethiopian artist Robel Temesgen in Norway is a continuation of the artist’s deep rooted connection to Tromsø and its art scene, of his solo exhibitions at Kurant (2015), Small Projects (2016) as well as his 2017 collaboration with Mondo Books. As in his earlier exhibitions Interior landscapes preoccupies itself with present day Ethiopia.

Temesgen’s project is inspired by and interested in traditional belief systems, related rituals, and how this influences today's land use. In Interior landscapes he has transformed this into paintings, clay sculptures and hand written publications.

Through the paintings, clay, and publication, the body of works are, both, testimonies and remarks on the denominators of relations and relatedness, both, from human and more-than human entities perspectives. One could claim that the exhibition, which consists of new, never before shown works, pays tribute to landscapes that exist beyond their physical present, something Temesgen relates to as the spirituality of the place. The spiritual aspects of a landscape forms a language that protects both itself and those who interact with it. These engagements can be something that happens only once, or they may reoccur, they could be something singular, intimate, or a gathering.

Born in 1987 in Ethiopia, Robel Temesgen is currently a Ph.D. fellow in Artistic Practice at the Oslo National Academy of the Arts in Oslo. He received an MFA from Tromsø Academy of Contemporary Art, University of Tromsø, and a BFA from Alle School of Fine Arts and Design, Addis Ababa University. Forthcoming solo exhibitions include Kunsthalle Lingen (2022) and Kunsthall Oslo (2023).

Temesgen’s work has been widely exhibited internationally. Solo shows include Kurant, Small Projects and Mondo, (all in Tromsø), Marabuoparken (Stockholm), Tiwani Contemporary (London) and Modern Art Museum GKDC (Addis Abeba). He has participated in group exhibitions in institutions such as Laphto Center (Addis Abeba), National Museum of Ethiopia (Addis Abeba), Tegnerforbundet (Oslo), Akademie Der Kunste (Berlin), Oslo Kunsthall, Addis Abeba Museum, ARoS Art Museum (Aarhus) and Para Site (Hong Kong).

The exhibition is curated for Tromsø Kunstforening by Leif Magne Tangen (director TKF 2014– June 2022).


Interior landscapes
av Robel Temesgen

  1. september – 9. oktober 2022
    onsdag – søndag kl 12 – 17

Omvisninger i utstillingen med kurator Leif Magne Tangen:
Søndag 25.9 kl 15
Fredag 7.10 kl 15, 17 og 19
Søndag 9.10 kl 15

Robel Temesgens første institusjonelle soloutstilling i Norge bygger videre på kunstnerens nære forhold til Tromsø og byens kunstscene. Som i hans tidligere soloutstillinger hos Kurant (2015), Small Projects (2016) og hans samarbeid med Mondo Books (2017), relaterer Interior landscapes til dagens situasjon i Etiopia, kunstnerens hjemland.

Temesgens prosjekt er inspirert av og interessert i tradisjonelle trossystemer, deres relaterte ritualer, og hvordan disse påvirker bruk av landområder. I Interior landscapes kommer dette til uttrykk gjennom malerier, keramikkskulpturer og håndskrevne aviser.

Maleriene, keramikken og publikasjonene er både vitnesbyrd og bemerkninger knyttet til relasjoner og slektskap, både fra menneskelig og mer-enn menneskelig perspektiv. En kan påstå at utstillingen, som består av nye arbeider som aldri har blitt vist før, ærer landskap som eksisterer utover sin fysiske form. Dette relaterer Temesgen til som et steds spiritualitet. De spirituelle aspektene ved et landskap former et språk som beskytter både stedet og de som interagerer med det. Disse interaksjonene kan være noe som skjer bare en gang, eller de kan gjentas, de kan være noe singulært, intimt, eller en samling.

Robel Temesgen (f. 1987, Etiopia) er doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøyskolen i Oslo. Han har en mastergrad fra Kunstakademiet i Tromsø og bachelor fra Alle School of Fine Arts and Design, Addis Ababa University. Han skal ha kommende soloutstillinger ved Kunsthalle Lingen (2022) og Kunsthall Oslo (2023).

Temesgens arbeid har blitt vist mye internasjonalt. Tidligere soloutstillinger inkluderer Kurant, Small Projects og Mondo (alle i Tromsø), Marabouparken (Stockholm), Tiwani Contemporary (London) og Modern Art Museum GKDC (Addis Abeba), Han har deltatt i gruppeutstillinger ved institusjoner som Laphto Center (Addis Abeba), National Museum of Ethiopia (Addis Abeba), Tegnerforbundet (Oslo), Akademie Der Kunste (Berlin), Oslo Kunsthall, Addis Abeba Museum, ARoS Art Museum (Aarhus) og Para Site (Hong Kong)

Utstillingen er kuratert for Tromsø Kunstforening av Leif Magne Tangen (Intendant ved TKF 2014 – juni 2022)

next

Upcoming

Materialbanken for Kreative Prosjekter
åpent torsdager og lørdager 12–17 i Kafé Eka

Materialbanken er et kunstnerdrevet initiativ for gratis omsetning og arkivering av materialer til personer eller aktører som brenner inne med et prosjekt som de har lyst til å gjøre. Tilbudet er åpent for alle. Innholdet i materialbanken vil basere seg på donasjoner fra institusjoner og privatpersoner i Tromsø.

22.9 – kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken - Tromsø People's Kitchen

22.9 – kl 18
Lansering av Kunst og kultur 2–3 2022:
Nordlige verdensgjøringer
facebook
ved Worlding Northern Art, Kunsthistorie UiT

26.9 – kl 19
opening of Coast Contemporary
Land of Prey with Nora Adwan and Henrik Sørlid
curated by Tanja Sæther https://coastcontemporary.no/
The exhibition is up from 26.9–9.10

6.10 – kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken - Tromsø People's Kitchen

7.10 – kl 12–22
Kulturnatta

13.–16.10
Arctic Moving Image and Film Festival in Harstad
amiff
with a screening program curated by Tromsø Kunstforening (Ruth Aitken and Camilla Fagerli)

20.10 – kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken - Tromsø People's Kitchen

28.10–11.12
Solo show with Mary Ailonieida Sombán Mari
curated by Leif Magne Tangen

3.11 kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken – Tromsø People's Kitchen

17.11 kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken – Tromsø People's Kitchen

1.12 kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken – Tromsø People's Kitchen

January
Festival exhibition during
Tromsø International Film Festival
curated by PRISMS