Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening / Romssa Dáiddasiida er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Tromsø Kunstforenings hjem i Muségata 2 skal renoveres og i den forbindelse har vi flyttet inn i midlertidige lokaler i Hvilhaug sykehjem på Mellomvegen 82 for en periode på ett og et halvt år.

Nettsiden er under utvikling
This website is under construction

Tromsø Kunstforening
Mellomvegen 82
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Festivalutstilling:

Michelle Deignan

Alternating Routes

Vernissage: Fredag, 19. januar 18:00–21:00
Utstillingen står til og med 10. mars
Åpningstider onsdag - søndag kl 12 - 17
Alltid gratis inngang og gratis kaffe og te

Tromsø Kunstforenings festivalutstilling presenterer arbeider av kunstner Michelle Deignan og premieren på hennes nye film som utforsker identitet, klassepolitikk og landskap under historiske endringer i 1800-tallets Tyskland og Irland.

Opplev Michelle Deignans fengslende historiefortelling i årets festivalutstilling hos Tromsø Kunstforening. Filmene hennes dykker ned i temaer som identitet, nasjonalisme, feminisme og klassepolitikk, ofte med bruk av humor og sømløs overgang mellom dokumentar og eksperimentell fiksjon.

Utstillingen presenterer premieren på en film satt til året 1837 som portretterer et avgjørende historisk øyeblikk da personalunionen mellom Kongeriket Hannover og Kongeriket Storbritannia og Irland ble oppløst. Filmen tar oss med på en engasjerende reise gjennom landskap i det som er dagens Tyskland og Irland med den unge aspirerende reiseforfatteren Ida.

Deignans filmatiske arbeid forteller gripende om kvinner som reiseforfattere og problemene de møtte i 1837. Hovedkarakteren Ida utfordrer samfunnets normer gjennom sitt behov for kreativ uavhengighet, og filmen feirer motstandsdyktigheten til kvinner som utfordrer samfunnsmessige forventninger. Et sammentreff på Bearahalvøyen i Irland utfolder seg som en kommentar til ufortalte historier, og reflekterer over den transformerende kraften historiefortelling kan ha.

Siden 2001 har Tromsø Kunstforening presentert den årlige festivalutstillingen under TIFF.

Festival exhibition:

Michelle Deignan

Alternating Routes

Opening event: Friday 19th January 18:00–21:00
The exhibition is open until 10th March
Opening times: Wednesday – Sunday 12:00–17:00
Always free entrance and free coffee and tea

TKF’s Festival exhibition presents the work of artist Michelle Deignan, premiering her new film exploring the politics of class, identity and landscape at a moment of unique change in 19th-century Germany and Ireland.

Explore Michelle Deignan's captivating narratives at Tromsø Kunstforening’s festival exhibition. Her moving-image works delve into themes of identity, nationalism, feminism, and class politics, often employing humour and transitioning seamlessly from documentary to experimental fiction. The exhibition features the premiere of a meticulously crafted new film set in 1837, portraying a pivotal moment as the personal union between the Kingdom of Hanover and the United Kingdom of Great Britain and Ireland comes to an end. The film takes us on a mesmerising journey with Ida, an aspiring writer, through landscapes in what are today Germany and Ireland.

Deignan's cinematic tapestry poignantly explores women as travel writers and the challenges they faced in 1837. Ida's defiance against societal norms reveals a quest for creative autonomy, celebrating the resilience of women who challenged expectations. An encounter on the Beara Peninsula in Ireland unfolds into a commentary on untold stories, reflecting on the transformative power of storytelling, and offers new insights into this misunderstood territory, nestled in a sublime natural environment.

Tromsø Kunstforening has presented the festival exhibition in tandem with TIFF, every year since 2001.

[ KINOBOX ] x TKF: DIASPORA

Havneterminalen at Prostneset

Artists' Film International: Michelle Deignan and Ottonella Mocellin & Nicola Pellegrini
09.02 - 08.03.24 07:00–00:00

Artists’ Film International is a partnership of 18 international organisations that celebrates moving-image. Every year, each organisation selects a film from an artist connected to their region, based on a collectively agreed theme.

Branching out from the theme of DIASPORA, the films selected explore the act of dispersal, in relation to people, geographies, information and networks.

In this second programme, the films use individual perspectives as gateways to map ideas around systems of cultural belonging; thinking through both cultural creation and alienation. Further films will be screened at Kinobox in the spring, and at Tromsø Kunstforening from 14.02 – 10.03.

KINOBOX is a drop-in cinema kiosk, currently based in Havneterminalen/Prostneset. It screens a broad range of works and artistic approaches, selected with consideration for their material, political and aesthetic sensibilities, but central to the cinema is a belief in the importance of artists moving-image to question how we consume and are consumed by our media landscape. Entrance is free, and films can be watched as you wait.

Ships with goods and materials from all over the world bump the Bibby Challenge with their waves, Adnan Softić and Nina Softić, 2020, 12 mins (Selected by Video-Forum, Neuer Berliner Kunstverein)

The Bibby Challenge, where Adnan Softić once lived, was a hybrid of cruise ship and container ship that was anchored in Hamburg from 1993 to 2006 to house refugees. In this poetic video essay, Adnan Softić and Nina Softić explore issues of exterritoriality, tracelessness, and the struggle of “unwanted” people to find solid ground. The work also reconstructs life on the ship, which is addressed as both a place and a non-place; a floating, highly mobile vessel that knows how to navigate the boundaries between national and international waters.

​​House-They-Europe, three songs from the opera performance I Don’t Know That Word ...Yet Dejan Kaludjerović, 2022/3, 20 mins (Selected by Cultural Centre of Belgrade)

House-They-Europe presents 3 parts of the ongoing operatic project I Don’t Know That Word…Yet. Over 10 years Kaludjerović has interviewed children from different socio-economic, cultural, and ethnic backgrounds, across 7 different countries, on political issues such as social exclusion and inclusion, foreigners, language, isolation, war, money, poverty and work.

Materialbanken for Kreative Prosjekter

Åpent under TKFs vanlige åpningstider

Materialbanken for Kreative Prosjekter er et kunst- og formidlingsprosjekt som samler og distribuerer brukte materialer i bytte mot folks historier om materialene. Har du noe du vil levere inn, kan du gjøre det i bytte mot at du deler din historie om materialet. Vil du ha noe du finner i Materialbanken, kan du få det gratis mot at du forteller hva materialet skal brukes til. Historiene tas vare på i et voksende arkiv.
Materialbanken har også utformet og tilpasset sykehjemslokalene til Tromsø Kunstforenings bruk ved hjelp av sine gjenbruksmetoder, og fungerer som rammeverk for vår formidlingsaktivitet.
Prosjektet drives av Amalie Holthen og Robert Julian B. Hvistendahl.

Materialbanken for Kreative Prosjekter er en positiv, pragmatisk og oppfinnsom respons på vår tids store utfordring med overforbruk og klimakrise. Historiene til materialene i omløp formidles gjennom et arkiv, og bidrar til å utfordre våre forutinntatte forventninger til hva et materiale er og hva det kan brukes til.

//

Welcome to the MBKP, which also doubles as our activities space; a space for meeting, making, hanging out and learning about our exhibitions.
Open during TKF's regular opening hours

Materialbanken for Kreative Prosjekter (MBKP) is an art project that collects and distributes used materials in exchange for people’s stories about the materials. The exhibition takes the form of an ever-changing installation, shifting shape as materials come and go. The collected stories are presented in a growing archive.
MBKP is run by Amalie Holthen and Robert Julian B. Hvistendahl.

MBKP is a positive, pragmatic and inventive response to the major problems of our time, challenging our preconceived expectations to what materials are and what they can be used for.