Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Beaivváša Beaivvi Máhccan
2020–2024

Solens tilbakekomst
2020–2024

The Suns' Days of Return
2020-2024

Mary Ailonieida Sombán Mari

October 28 – December 11
Wednesday – Sunday 12 – 5pm

«Det blir mye farger, og mange føler seg truet av farger. Jeg husker en gang i Vadsø da jeg var med far til «byen». Vi hadde på oss gákti, og noen ble veldig provosert av de fargerike klærne våre, ropte ting etter oss. Jeg skjønte at det var fordi det bare var vi som hadde disse klærne på oss, alle andre hadde sluttet pga. «pekinga», og jeg spurte far om vi også måtte slutte å gå i gákti for å ikke bli plaget av fremmede, så sa far at vi kunne ikke slutte med å vise hvem vi var, og at vi hadde rett til å være dem vi er, like mye som de hadde rett til å være de de var, og at vi måtte være sterke og ikke kaste fargene selv om de ropte at det gjorde vondt i øynene deres å se oss!»
Utdrag fra utstillingstekst av Arden Johnson

"There is a lot of color, and many people feel threatened by color. I remember from Vadsø when I went with my father to 'the city' once, we wore gákti and some were very provoked by our colorful clothes and shouted things at us. I realized it was because we were the only ones wearing these clothes, because everyone else had stopped wearing them, because of being pointed at. When I asked father if we also had to stop wearing gákti so as not to be bothered by strangers, then father said we couldn't stop showing who we were, and that we had a right to be who we are, just as much as they have to be who they are, that we had to be strong, and not to throw the colors away from us, even if they shouted that it hurt their eyes to see us!"
Excerpt from exhibition text by Arden Johnson

next

Upcoming

Materialbanken for Kreative Prosjekter
åpent torsdager og lørdager
12–17 i Kafé Eka
Materialbanken er et kunstnerdrevet initiativ for gratis omsetning og arkivering av materialer til personer eller aktører som brenner inne med et prosjekt som de har lyst til å gjøre. Tilbudet er åpent for alle. Innholdet i materialbanken vil basere seg på donasjoner fra institusjoner og privatpersoner i Tromsø.

3.11 kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken – Tromsø People's Kitchen

17.11 kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken – Tromsø People's Kitchen

1.12 kl 17–21
Tromsø Folkekjøkken – Tromsø People's Kitchen

January
Festival exhibition during
Tromsø International Film Festival
curated by PRISMS