hjem/homer

X-koblinger: Et praktisk tankeeksperiment!

Dette er et sprøtt og uberegnelig prosjekt som kan ta gode veier utenom normalen. Hva skjer hvis vi bruker hjerneforskningens kunnskaper om kreative prosesser og lager et verksted?

Vi skal ta i bruk både assosiasjoner og noe som kalles for bisosiasjoner. Dette skal vi blande i hop som en firetrinns rakett med tid til både refleksjoner og et par ord å skrive ned om denne prosessen. Rent pedagogisk tilnærmer vi oss en slags form for aksjonslære iblandet ferske forskningsresultater omkring kreativ tenkning.

Workshopen er et unikt pilotprosjekt våren 2014 hvor vi vil prøve ut en modell for nytenkning, i tråd med tanken om framtidas skole. I ettertid vil vi evaluere modellen og samarbeide med kommunen og fylkeskommunen, og skreddersy nye verksteder som kan brukes til alle alderstrinn og målgrupper. Varigheten i workshopen kan også tilpasses den enkeltes klasses timeplan. Vi vil stake vei for å åpne opp brua mellom vitenskapen og det kreative klasserommet, for det er sannelig på tide.

Hva er denne kreativiteten? Hvordan kan vi lure høyrehjernen ut på glattisen?
Bli med, og finn ut!

Prosessen i workshopen:

1. Det assosiative maleriet
2. Den bisosiative gjenstanden
3. Ord som visuelt virkemiddel
4. Elevenes utstillingsåpning

Se bilder fra workshopen på facebook her

Pilotprosjektet er gjort mulig med midler fra Kunstløftet.

FORMIDLING TIL SKOLER

Skoleklasser på alle trinn og barnehager er velkomne til gratis omvisninger i våre skiftende utstillinger.

Samtidskunsten har vår tids store og små spørsmål som utgangspunkt. Det er imidlertid ikke selvsagt hvilke virkemidler, temaer, medier eller materialer kunstnere i dag velger.

I vår formidling er kunstverket utgangspunkt for dialog med elevene, vi legger vekt på å styrke elevenes visuelle kompetanse og evne til refleksjon. Sentralt i dialogen står samtidskunstens mulighet til å skape refleksjon omkring den visuelle kulturen barn og unge bruker og påvirkes av til daglig. Vi er opptatt av at kunsten ikke bare er en inngang til estetiske spørsmål, men også til emner som religion, matematikk, politikk, historie, teknologi og etikk.

Vårt mål er at lærere og elever opplever besøket hos oss som en forlengelse av klasserommet. Tromsø Kunstforening er et sted som kan by på andre utfordringer enn en vanlig skoledag. Omvisningene og kunsten man møter her skal bidra med erfaringer man kan ta med seg til andre fag og undervisningssituasjoner.

Vi kan skreddersy opplegg for den enkelte skole. Enten i form av omvisninger eller verksteder knyttet til våre utstillinger. Vår erfaring er at et besøk blir mest vellykket om det er planlagt i god tid. Ta kontakt med vår formidlingsleder for mer informasjon.