hjem/homer

Soundscape Røst for Insomnia

19.10.2012 - 04.11.2012

Elin Øyen Vister

SISTE UKE:

Tromsø Kunstforening har i flere år samarbeidet med Insomniafestivalen for elektronisk musikk, både gjennom utstillinger og konserter. I år er Elin Øyen Vister utvalgt som Festivalkunstner. Hun vil vise to lydinstallasjoner og det blir konsert på åpningskvelden.


(NORSK TEKST LENGER NED)

Opening Friday October 19 at 20:00
Exhibition period: October 20 – November 4.
WeDoMagic performing live in Røster from ca. 21:00 at the opening night
The party continues in the café where dj Lunchbox plays seabird disco into the night

Elin Øyen Vister is Tromsø Center for Contemporary Art’s festival artist. In her solo show she presents two sound installations based on her extensive investigation of the soundscape of the island of Røst in Lofoten. Røster is a new 8 channel surround installation developed in collaboration with Trond Lossius of BEK (Bergen Center for Electronic Arts). It is structured as a kind of audio theatre in several acts, taking the listener on a journey through the island’s different acoustic environments. The other installation, Soundscape Røst – The Listening Lounge, offers an intimate deep listening experience in a room only accessible for one visitor at a time. Taken together the works demonstrate Visters continuing exploration of listening strategies in contemporary sound art.

Vister’s ongoing work at Røst is grounded in her interest in acoustic ecology, and part of her motivation has been to document how the sound environments are changing as seabird populations are declining. In 2012 she released the record Soundscape Røst - Spaces And Species Vol I, on Leynar Recordings. The record is for sale at Tromsø Center for Contemporary Art.

Vister has studied sound-engineering, music technology, and popular musicology in Norway and England and works as a soundartist, composer and DJ. A lot of dancing people know her as DJ Sunshine.

Soundscape Røst has a number of partners, Senior Tycho Anker-Nilssen (NINA), Trond Lossius (BEK) and Peter Ringset (Ringset Audio Creation).

The project is supported by the Norwegian Arts Council, Nordland County, Komponistenes Vederlagsfond and BEK.


WeDoMagic performing at the opening night
At the opening night the WeDoMagic quartet will play live in the installation Røster. WeDoMagic is Kristine Tjøgersen (clarinet), Ola Høyer (doublebass), Inga Grytås Byrkjeland (cello) and Vister herself. The ensemble enter a free dialogue with the recorded sounds and creates a new sonorous universe, switching between the recorded and the improvised they create music with a distinctive shape and expression. The quartet is booked for several concerts this autumn, among others at Palais de Tokyo in Paris.


(NORSK TEKST)

Elin Øyen Vister er Tromsø Kunstforenings festivalartist under den 11. Insomniafestivalen for elektronisk musikk. Hennes separatutstilling Soundscape Røst for Insomnia består av to lydinstallasjoner basert på hennes omfattende undersøkelser av lydlandskapet på Røst i Lofoten. Røster er et nyprodusert lydverk for 8 kanaler, utviklet i samarbeid med Trond Lossius på BEK (Bergen Senter for Elektronisk Kunst). Verket er bygget opp som et auditivt lydteater i flere akter som tar lytteren med på en reise gjennom Røsts lydmiljøer. Det andre arbeidet er installasjonen Soundscape Røst – The Listening Lounge, som består av en intim lyttekino kun tilgjengelig for en person om gangen som forsøker å iscenesette den ideelle lyttesituasjon, en såkalt deep listening situasjon. Til sammen viser arbeidene Visters utforsking av lyttestrategier innenfor moderne lydkunst.

Visters flerårige feltarbeid på Røst er basert på interessen for akustisk økologi, og ønsket om å rette fokus på norges sårbare sjøfuglbestand hvis mangfold og livsgrunnlag er truet på grunn av klimaendringer og menneskelig inngripen i naturen. I 2012 ble Visters plateutgivelse Soundscape Røst – Spaces an Species Vol 1 utgitt på Leynar Recordings, og den er til salgs i resepsjonen i Tromsø Kunstforening.

Vister har bakgrunn som lydkunstner, komponist og artist under navnet DJ Sunshine og fra Nordic Sound Art Joint Study programmet ved Kunstakademiet i Trondheim.


Soundscape Røst har en rekke samarbeidspartnere; Seniorforsker Tycho Anker-Nilssen (NINA), Trond Lossius (BEK) og Peter Ringset (Ringset Lydproduksjon).

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Nordland Fylkeskommune, Komponistenes Vederlagsfond og BEK.

WeDoMagic opptrer på åpningskvelden
Kvartetten WeDoMagic spiller live i installasjonen Røster samme kveld som utstillingen åpner. WeDoMagic består av Kristine Tjøgersen (klarinett), Ola Høyer (doublebass), Inga Grytås Byrkjeland (cello) og vister selv. Ensemblet går inn i en fri dialog med innspilte lyder og skaper et nytt klangfullt univers, vekslingen mellom innspilt og improvisert skaper et særeget musikalsk uttrykk. Kvartetten er booket for flere konserter i høst, blant annet på Palais de Tokyo i Paris.