hjem/homer

SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010

15.06.2012 - 19.08.2012

NB! SISTE UKE!
I sommer viser vi utstillingen SPOR: Norsk arkitektur 2005 - 2010.
Utstillingen er produsert av Nasjonalmuséet for Arkitektur, og den har allerede vært vist flere steder i inn- og utland.

For kanskje første gang i historien vekker norsk samtidsarkitektur større oppmerksomhet i utlandet enn tradisjonelle “merkevarer” som laks og fjorder. I følge kilder i UD var det de to bygningene Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika og Svalbard Globale Frøhvelv som tiltrakk seg mest interesse i løpet av de siste fem årene.
Svalbard globale frøhvelv, Svalbard. Arkitekt: Barlindhaug Consult. Foto: Jaro Hollan

“SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010” er en utstilling som føyer seg inn i rekken av tidligere mønstringer som er laget over norsk samtidsarkitektur. Målet med slike utstillinger er å presentere et utvalg av det beste norske arkitekter har produsert de siste årene, dokumentere, oppsummere og om mulig identifisere tendenser og gjenkjenne noe særegent norsk.

Med utstillingen ønsker Nasjonalmuseet å formidle kvaliteter i enkeltverk og peke på utviklingstrekk med samfunnsmessig betydning fra de siste fem årenes norske arkitekturscene. Utvalget spenner fra den lille rasteplassen og private boliger, via komplekse byggeoppgaver til de siste års store bytransformasjoner.

Ved bruk av ulike presentasjonsformer – foto, film, tegninger, skisser, materialprøver og modeller i ulike målestokker og utførelser – formidler utstillinger et sammensatt bilde av norsk arkitektur, realisert de siste fem årene i Norge og i utlandet.