hjem/homer

Fail again, Fail better

16.03.2012 - 29.04.2012

Jet Pascua, Margarida Paiva og Sigmund Skard

“Fail Again, Fail Better” er en utstilling som legger vekt på det å prøve og feile. De tre kunstnerne Sigmund Skard, Margarida Paiva og Jet Pascua har på hver sin måte laget kunstverk der repetisjon og eksperimentering utgjør en viktig rolle.

Fra materiell uorden til frykt
Når det kjente i vår verden tas fra hverandre kan forsøkene på å sette bitene sammen igjen by på bra absurd komedie. Men permanent angst og redsel er også en mulighet når puslespillet ikke går opp og vi ikke lenger kjenner oss igjen. I utstillingen skaper Jet Pascua, Margarida Paiva og Sigmund Skard, med til dels svært ulike utrykksformer, fortellinger og forbindelser ut fra abstrakte temaer som oppløsning og gjentakelse.

Omgivelsene er i oppløsning allerede i Pascua sine installasjoner der deler av møbler og hverdagsgjenstander – en kost, en hylle – er fragmenter, eller inngår i nye og overraskende forbindelser. Det kjente er fremmed, nye sammenhenger gir nye betydninger og meningen er usikker. Skard sine skulpturer minner om forsøk på konstruksjoner av evighetsmaskiner, ved hjelp av enkle materialer og gjenbruk av materialer som plastkanner og sykkeldeler, og med sine flytende vesker blir kretsløp en nærliggende måte å beskrive dem på. Men ideen om likevekt, balanse og gjentakelse viser seg samtig som en umulighet. Disse oppløste og rekonstruerte verkene får en parallell i Paiva sine videoarbeider, der det filmatisk oppstykkede, oppdelte og fragmenterte formspråket er sentralt. Og der dette ikke framstår som rene formeksperimenter, men skaper en intens følelse av uro, frykt og en nærværende voldelig trussel forbundet med de kvinnelige karakterene.


De tre kunstnerne møttes ved Kunstakademiet i Oslo, og har samarbeidet ved flere anledninger etter endt utdanning.

Jet Pascua er født og oppvokst i Manila på Filippinene og bosatt i Tromsø. Pascua arbeider med installasjoner, tegning og video. Mye av hans arbeid berører postkoloniale temaer knyttet til den filipinske diasporaen. Pascua sine arbeider har vært vist i utstillinger ved Tate Modern; Loop Gallery, Seoul; Para/Site, Hong Kong; Metropolitan Museum, Manila og under Jakarta-biennalen i 2011. I tillegg til egen kunstnerisk praksis driver han også Small Projects Artspace i Tromsø.

Margarida Paiva er født i Portugal, og bor i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiene i Porto, Oslo og Trondheim. Paiva arbeider primært med video, og hennes filmer har ofte form av abstraherte og fragmenterte historier. Opprinnelige historier brytes ned i fragmenter, som igjen konstrueres til nye plot. Paiva har hatt separatutstillinger ved blant annet ROM Kunst+Arkitektur i Oslo, Galeria Lab.65 i Porto og Galleria Muratcentoventidue i Bari og har nylig stilt ut ved Galeria Camera Obscura, Madrid, Centro Cultural Vila Flor Guimares og 3rd Space Baltic Biennale, St. Petersburg. Paiva er direktør for Oslo Screen Festival.

Sigmund Skard er født i Hordaland i 1952, og nå bor og arbeider han i Oslo og Valevåg. Han arbeider først og fremst med performance, men installasjoner og andre uttrykksformer inngår også i Skards arbeider. Komedie og tragedie møtes i mange av hans performance-arbeider. Skard har bak seg flere separatutstillinger og har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland.

Les mer om kunstnerne på deres hjemmesider ved å kopiere webadressene:

http://www.margaridapaiva.net/

http://www.sigmundskard.com/