hjem/homer

PolArt 2012

20.01.2012 - 26.02.2012

Linn Halvorsrød, Lars Korff Lofthus, Joar Nango og Birgitte Sigmundstad

For femte år på rad arrangerer Tromsø Kunstforening utstillingen PolArt i samarbeid med forskernettverket ARCTOS og Troms Fylkeskommune. Programmet er ganske unikt i en norsk sammenheng, og det er et veldig populært prosjekt hvor det hvert år kommer inn 30-40 søknader fra kunstnere som ønsker å delta.

De fire kunstnerne som ble valgt ut denne gangen har fått delta på tre forskjellige forskningstokt i havområdene rundt Svalbard sommeren 2011. Kunstnerne har fått delta i dagliglivet på skipene og de har fått observere hvordan forskerne arbeider. Det sies at kunstnere og forskere har mye til felles, og målet med prosjektet er at samarbeidet skal kunne bidra til nye innfallsvinkler og ny kunnskap for begge faggruppene. I løpet av toktet, og i tiden etter, har kunstnerne arbeidet med inntrykk eller problemstillinger fra turen, og i utstillingen får vi se resultatet av dette arbeidet.


Om årets fire kunstnere:

Linn Halvorsrød f. 1980, bor og arbeider i Trondheim
Linn Halvorsrød samler på lyder og gjør opptak fra sine omgivelser. Hun har gjort lange opptak på båten hun var med på forskningstokt. Til PolArt presenterer hun to lydverk, hvor det ene går via høyttalere ut i rommet og det andre gjennom øretelefoner. Hun har også med et bilde fra turen som projiseres på en tv-skjerm, og 62 tegninger av havet.


Lars Korff Lofthus f. 1978, bor og arbeider i Hardanger
Lars Korff Lofthus produserer primært maleri, men arbeider også med skulptur, tekst og installasjoner. Arbeidene kjennetegnes av forenklede og absurde tilnærminger til populærkultur og stedsidentitet. Innholdsmessig opererer han med motstridende elementer fra gårdsoppvekst og urbanitet, medial kollektiv uro og katastrofetenkning. Det er ofte et element av humor i arbeidene hans.
Til PolArt har han laget et gevær.


Både Linn Halvorsrød og Lars Korff Lofthus var med forskningsskipet Lance i juli 2011, på en tur som blant annet gikk til iskanten i Kongsfjorden, nord for Ny Ålesund på Svalbard.


Joar Nango f. 1979, bor og arbeider i Oslo
Joar Nango er utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim. Han ser på sitt arbeid som arkitekt, kunstner og kommunikatør som deler av en og samme praksis. Hans arbeider undersøker nomadiske strukturer og marginale boformer. For ham er disse interessante indikatorer som forteller om alternative identiteter og arkitektonisk manifesterte opposisjoner. Til utstillingen har han laget en arkitektonisk skulptur av Tromsøpalmer.

Joar Nango var med på en ekspedisjon for unge forskere/ph.d-studenter som studerer marinbiologi i mai 2011. Et av høydepunktene fra turen var å komme til den nedlagte gruvebyen Pyramiden fra Sovjet-tiden.


Birgitte Sigmundstad f. 1969, bor og arbeider i Oslo
Birgitte Sigmundstad arbeider med film, foto og video, ofte dokumentarisk. Arbeidsmetoden hennes er å samle historier, tekster og bilder, og rekonstruere materialet slik at det blir noe nytt. Hun har laget en videofilm til utstillingen, hvor problemstillingen blant annet har vært å undersøke hvordan kunst kan bidra til å finne nye måter å kommuniserer tema, som for eksempel klimaforandringer.

Birgitte var med på siste del av det store forskningsprosjektet Arctic Tipping Points, med forskningsskipet Jan Mayen i mai 2011


Her kan du høre de fire kunstnerne fortelle om PolArt. Filmet og redigert av Frank Ludvigsen.Utstillingen er støttet av Arctos, Troms Fylkeskommune og Norske Kunstforeninger.
En ekstra takk til Hålogaland Teater for utlån av sceneteppet som danner bakgrunnen for Lars Korff Lofthus' gevær.