hjem/homer

Northern Imaginary 3rd Part

26.08.2011 - 16.10.2011

Patrick Huse

"Northern Imaginary 3rd Part" er en omfattende utstilling av Patrick Huse. Utstillingen tematiserer land, natur, sosiale forhold og lokal kunnskap i arktiske områder i Canada, Grønland, Island, Norge, Sverige og Finland. I over 25 år har Huse arbeidet med, og i, de nordlige områder. Omfattende reisevirksomhet, research, studier og samarbeid med lokale folk så vel som forskere danner en bakgrunn for utstillingen.

Landskapet har vært et sentralt tema for Huse i hele hans karriere. Fra et kunstnerisk utgangspunkt i maleriet har han krysset landskapsmaleriets tradisjonelle rammer og gjort sjangeren til et felt for å undersøke blant annet sosiale og økonomiske forhold. Forbindelsene mellom landskapsmaleriet, representasjon av landskap og spørsmål omkring bærekraftighet og kulturell endring er særegent ved Huses praksis.

Hans interesse for, og tilnærming til, nordlige strøk tar som utgangspunkt at disse avgrensede områdene har en egen form for bevissthet, formet av samspillet mellom geografi, natur og mennsker. Sin kunstneriske metode definerer Huse som deltakende antropologi. At det ligger erfaring og levd forståelse til grunn for verket er viktig for ham, noe som kan ses som en motsetning til en teoretisk og akademisk konseptkunst.

Det lokale er i Huses arbeider konkrete eksempler på forhold og prosesser som gjør seg gjeldende globalt og som i dag setter både mennesker og natur under et historisk hardt press. Samtidig fremheves det lokale som en kilde til mangfold, og en motvekt til de formene for globalisering som fjerner lokal tilhørighet, identitetsdannelse og tradisjonell kunnskap.

Utstillingen omfatter maleri, foto, video, tekstarbeider og objekter. Den er hovedutstillingen i Huses trilogi bestående av prosjektene Encounter, Intimate Abscence og Northern Imaginary 3rd Part. De første to prosjektene har blitt vist i ulike museer i en rekke land. Til hvert enkelt prosjekt er det laget en større publikasjon. Disse er tilgjengelig i Tromsø Kunstforening. "Northern Imaginary 3rd Part" har vært vist ved Pori Art Museum i Finland.

Siden 1995 har Huse hatt 27 større museumsprosjekter i Canada, USA, Island, Grønland, Norge, Finland og Russland. Han har gjennomført omfattende samarbeid med institusjoner, lokale folk og et nettverk av profesjonelle som arbeider med forhold knyttet til nordlige, sirkumpolare områder.Utstillingen er støttet av Norske kunstforeninger og XLP AS