hjem/homer

Sigurður Guðjónsson – Festivalutstillingen 2011

21.01.2011 - 20.03.2011

Sigurður Guðjónsson

Tromsø Kunstforenings festivalutstiller under Tromsø Internasjonale filmfestival i 2011 er islandske Sigurður Guðjónsson.

Guðjónsson (f. 1975) har de seneste seks årene vist sine filmer i separatustillinger i Italia, Tyskland, USA og på Island. Han har deltatt i en rekke internasjonale gruppeutstillinger og filmprogrammer. Utstillingen i Tromsø Kunstforening blir hans første separatutstilling i Norge, og er en anledning for Tromsø Internasjonale Filmfestivals besøkere, og et norsk publikum generelt, til å bli kjent med et sterkt og særegent kunstnerskap.

Guðjónssons filmer har ofte blitt beskrevet med ord som ”mørkt”, ”morbid” og ”surrealistisk”. Mange av hans filmer dveler ved tilstander av forfall: delvis nedraste drivhus, ødelagte bolighus med raserte interiører, kjellere med dryppende vann. I hans filmer møter vi groteske karakterer som befinner seg i randsonen av en menneskelig tilstand og ser ut til å være på vei mot samme oppløsning som sine omgivelser. Eller elementer som framstår som surrealistiske, nettopp fordi filmen dveler ved dem og gjør dem til sentrum for oppmerksomheten uten noen klar årsak.

Når dette allikevel fenger, er det fordi Guðjónsson skaper en nærmest suggestiv filmatisk atmossfære gjennom kombinasjon av bilde og lyd. Lydsporet er likestilt med det visuelle, og bidrar til at filmene oppleves mer som intense tilstander enn som fortellinger. Guðjónsson har også arbeidet selvstendig med lyd og musikk, og var medlem av det islandske death metal bandet Cranium.

Shauna Laurel Jones skriver om Guðjónsson i Icelandic Art Today (Hatje Cantz, 2009):
“…it is his ability to create an atmosphere that in its ambiguousness encompasses all our senses and intellect. As we grasp for something concrete to hold onto, and find that everything eludes our grip, we fall deeper into Sigurður's work and find only ourselves at the bottom of the rabbit hole”