hjem/homer

PolArt 2011

21.01.2011 - 20.02.2011

Vigdis Fjellheim, Trygve Luktvasslimo, Randi Nygård og Fredrik Strid

Fire unge kunstnere har deltatt på forskningstokt i havområdene rundt Svalbard i samarbeid med forskernettverket ARCTOS.

For fjerde år på rad arrangerer Tromsø Kunstforening utstillingen PolArt i samarbeid med Norsk Polarinstitutt og Troms Fylkeskultursenter. Hvert år får fire kunstnere muligheten til å delta på forskningstokt, med påfølgende arbeidsopphold på gjesteatelier på Tromskysten og utstilling i Kunstforeningen i januar det påfølgende året.

Forskningstoktene som årets kunstnere har deltatt på foregikk i løpet av sommeren 2010. Kunstnerne har fått delta i dagliglivet på skipene, de har fått observere forskningen som ble gjort på skipene, og de har hatt interessante dialoger med forskerne. Kunstnere og forskere har ofte mye til felles, og slike tverrfaglige samarbeidsprosjekter er veldig aktuelt for tiden. Målet med prosjektet er at det skal kunne bidra til nye innfallsvinkler og ny kunnskap for begge faggruppene.

I løpet av toktet, og i tiden etter, har kunstnerne arbeidet med inntrykk eller problemstillinger fra sine erfaringer fra toktet, og i januar det påfølgende året vises resultatet i utstillingen PolArt i Tromsø Kunstforening.

Om kunstnerne:

- Vigdis Fjellheim er født i 1975 og kommer fra Oslo. Hun arbeider med tegning, maleri og collage, og har laget 6 store malerier til utstillingen. Hun var med på Alkekongentoktet med forskningsskipet Lance i slutten av juli 2010, og maleriene viser blant annet inntrykk fra oppholdet på skipet. Utgangspunktet for arbeidet er horisontlinjen sett fra baugen av Lance på ulike tidspunkt i løpet av toktet.

- Trygve Luktvasslimo er født i 1978, kommer fra Mosjøen og bor og arbeider i Berlin. Han var også på tokt med forskningsskipet Lance, men på et geologiprosjekt i begynnelsen av august. Han er interessert i syntetiske tekstiler og kunstgjorte materialer, og har vevd et stort veggteppe som han har kalt "Ice without Water". Veven innkluderer et par utrangerte overlevelsesdrakter fra Polarinstituttet, i tillegg til andre stoffer fra vernebekledning og redningsutstyr. I tillegg vil han vise en skulptur av leire fra havbunnen ved 80 grader nord, og et tredje verk lagd av kevlar – en fiber som er 5 ganger sterkere enn stål.

- Randi Nygård er født i 1977, kommer fra Seimsfoss og bor og arbeider i Berlin. Hun
var med på forskningsskipet Viking Explorer i 10 dager i juli. Hun har laget en video med visuelle fremstillinger av alle ord som begynner på "ev-" i Oxford English Dictionary, for å undersøke fellestrekk mellom ord som: evangelium, eventyr, evolusjon, evne og evig. I tillegg har hun laget en tredimensjonal papirskulptur av alle bildene.

- Fredrik Strid er født i 1973, og han bor og arbeider utenfor Stockholm og i Los Angeles. Han var med på Alkekongenprosjektet på Lance sammen med Vigdis Fjellheim.

Kunstnerne snakker om deltakelse på forskningstoktet:Fra Young Scientist Forums mottakelse på Tromsø Kunstforening søndag 23. januar:


Takk til våre samarbeidspartnere;
Arctos
Troms Fylkeskommune
Norsk kulturråd
Norske Kunstforeninger
Tromsø Museum Universitetsmuséet
Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm">