hjem/homer

Masterforedrag nr 3: Sápmis kunst i globaliseringens tid.

18.11.2010 - 18.11.2010

Velkommen til det tredje foredraget av uteksaminerte Mastere fra Kunstvitenskap, UiT.

Kjellaug Isaksen leverte sin masteroppgave i vår, med tittelen "Sápmis kunst i globaliseringens tid".

Utgangspunktet for oppgaven var å fortelle noe om Sápmis kunst der den befinner seg på den internasjonale samtidskunstscenen i dag.

Kunstnere som befinner seg i relasjon til Sápmi skaper fortellinger om en verden der de er hjemme både i det lokale og det globale, og om en verden der kulturelle og politiske brytninger kommer innenfra og utenfra. Endringer i samfunnet byr på nye utfordringer og her befinner kunstneriske praksiser seg. Kunsten får nye uttrykk gjennom bruk av samtidskunstens strategier og ved å berøre aktuelle temaer i dagens samfunn. Et anliggende blir å undersøke spørsmålsstillinger omkring innflytelsen samfunnsendringene og globaliseringsprosessene har på kunsten og hvordan dette kommer til uttrykk i Sápmi kunst.


Bildet er hentet fra Installasjonen Territorial Holiday, av Svein Flygari Johansen, som ble oppført under Riddu Riđđu Festivála, 2004.