hjem/homer

Masterforedrag nr 2: Strikket kunst

07.10.2010 - 07.10.2010

Strikket kunst er kunstverk som er så langt unna den tradisjonelle lusekofta, som vi her i Norge gjerne forbinder strikking med, man kan komme.

I kunstverden er dette en lite kjent genre til tross for at det er mange kunstnere som bruker teknikken, både i Norge og ellers i verden. Resultatene er ytterst forskjellige selv om teknikken de bruker i all vesentlighet er lik. Materialbruken utforskes også på nytt og utradisjonelt vis.

Mange av kunstnerne bruker bevisst de konnotasjoner om tradisjon, omsorg og varme som tillegges teknikken og forsterker disse. Andre utnytter og vrir på våre forestillinger og forventninger til teknikken og de bruker den i nye situasjoner, for å uttrykke et politisk standpunkt eller som en kommentar til f.eks kjønnsroller og miljøsaken.

Foredraget holdes av Liv-Ragna Garden, som tok sin Master ved Kunstvitenskap ved Universitetet i Tromsø høsten 2009. Den fulle tittelen på oppgaven er; "Strikket kunst - en undersøkelse av det mediespesifikke, kjønn og humor i tre utvalgte verk fra utstillingen Strikknikk".

Velkommen til en hyggelig og lærerik kveld!



">


">