hjem/homer

Maleriet - språk, uttrykk, univers

26.11.2010 - 09.01.2011

Synnøve Persen

Synnøve Persen har gjennom mer enn 30 år vært en sentral skikkelse i norsk og samisk kunstliv, både gjennom sin omfattende kunstneriske produksjon og hennes mange verv i kunstlivet. Hun er også en anerkjent forfatter og har to ganger blitt nominert til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet. Utstillingen viser nyere malerier, i hovedsak malt i 2010.

Utdrag fra katalogartikkel:

SYNNØVE PERSENS MALERIER – EN KRITISK ESTETIKK
av Hanna Horsberg Hansen, Phd-stipendiat i kunstvitenskap

Synnøve Persen er ikke opptatt av identitet når hun maler, i hvert fall ikke sin samiske identitet, sier hun. Men det er en annen identitet som kommer til syne i maleriene. Abstrakte malerier som hennes, forstås ofte som et uttrykk for kunstnerisk frihet, og i dette uttrykket finnes også hennes identitet som maler i en modernistisk maleritradisjon. Flere elementer i maleriene til Synnøve Persen understreker denne identiteten. Ett element er rutenettet, et annet er bildenes serialitet og repetisjoner. Er maleriene ganske enkelt eksempler på modernismens tradisjoner?


SYNNØVE PERSENA MÁLEJUVVON GOVAT – KRIHTIKALAŠ ESTETIHKKA
Hanna Horsberg Hansen, Phd-dáiddadiehtaga stipendiáhta

Synnøve Persen ii ájahala identitehtain máledettiinis, ii aŋkke juo sámi identitehtainis, son dadjá. Muhto earalágan identitehta boahtá oidnosii su málejuvvon govain. Dakkár abstrákta málejuvvon govaid go su, dávjá dulkojit dáiddalaš friddjavuođa ilbmadeapmin, ja dan ilbmadeapmái gullá suge identitehta guhte mále ođđa-áigásaš málendábiid mielde. Synnøve Persena govain leat máŋga beali mat deattuhit dan identitehta. Okta bealli lea ruktáfierpmádat, nubbi lea govaid ráiddolašvuohta ja geardumat. Leatgi málejuvvon govaid vuođđu njulgestaga ođđa-áigásašvuođa árbevierut?