hjem/homer

Begynnelser (Karlsøya)

27.08.2010 - 03.10.2010

Jørund Aase Falkenberg

Etter en tid med fraflytting opplevde Karlsøya på 70-tallet to tilflyttingsbølger. De nye beboerne var radikale unge mennesker som responderte lokalt på globale forandringer i tenkesett. De utfordret tradisjon og konvensjoner og prøvde ut alternative og kollektive levemåter. Karlsøya fikk en nærmest mytisk status i alternative miljøer. Nå finnes ikke lenger kollektivene på Karlsøya. De fleste av kollektivistene har flyttet. Men noen av dem bor der fortsatt. Butikken drives fortsatt på dugnad. Karlsøyafestivalen ruller og går.

Vi har i dag et ambivalent forhold til 70-tallets idealistiske og utopiske tenkning og praksis. Vi ser hippiene som naive og urealistiske og samtidig misunner vi dem deres mot til å følge sine drømmer og troen på en bedre verden. Hva skjedde med idealismen og utopiene fra 70-tallet? Hvilken mulighet har vi i dag til å tro på radikale endringer og til å gjennomføre visjoner?

Utstillingen Begynnelser (Karlsøya) har som bakteppe Karlsøya-historien, et eksempel på endring, mentalt og i praksis. Dokumentarisk materiale blandes med abstrakte arbeider som balanserer mellom utopi og realisme, materielle prosesser og idé, tap av tradisjon og mulighet for det nye."While a global breakdown is already on the radar screen, achieving a global breakthrough remains entirely possible. Seizing this alternative calls for the kind of new thinking that could give birth to a new civilization."
–Ervin László, The Chaos Point, 2006