hjem/homer

GIERDU

18.06.2010 - 15.08.2010

SKINN og RiddoDuottarMuseat presenterer utstillingsprosjektet GIERDU – bevegelser i samisk kunstverden. GIERDU er en utstilling med kunstverk fra RiddoDuottarMuseat sin samling, som tar for seg diskusjoner og utfordringer i samisk kunstverden.

Fagenhet for kunst ved RDM ble i sin tid opprettet med tanke på å etablere et samisk kunstmuseum. Gjennom tre tiår har ulike offentlige innkjøpsordninger bygd opp samlingen til å bli en av Nordens mest interessante. På grunn av plassmangel er de fleste kunstverkene magasinert i RDM i Karasjok, og dermed utilgjengelig for publikum.

Utstillingen er kuratert med henblikk på å vise sammenhenger og fokusere på hva som beveger seg i samisk kunstverden. Prosjektets tittel GIERDU kan oversettes i betydning sammenheng eller sirkel, som også er et sentralt symbol i samisk kultur. Kunstnere som er repersentert i utstillingen er: Lena Stenberg, Geir Tore Holm, Synnøve Persen, Daban Da (Asbjørn Forsøget og Gjert Rognli), Alf Salo, Annelise Josefsen, Outi Pieski, Ingunn Utsi, Monica L. Edmondson, Britta Marakatt-Labba, Marja Helander, Arnold Johansen, Jørn Magnus Langseth, Rose- Marie Huuva, Edil Sande, Andreas Sarri, Anna-Stina Svakko, Aslaug Juliussen, Folke Fjellström, Randi Marainen og Bente Geving.


Prosjektet har mottatt støtte fra: FRITT ORD, Kulturkontakt Nord, Norsk Kulturråd, DKS Nordland, DKS Finnmark, Samisk Kulturfond, ABM-utvikling.