hjem/homer

Orto De Doxio

19.03.2010 - 02.05.2010

Cathrine Dahl og Ørjan Aas

Til utstillingen i Tromsø Kunstforening har Cathrine Dahl og Ørjan Aas laget en serie på 6 tresnitt som viser portretter av figurer på pidestall. De viser også to videoarbeider som består av opptak fra naturen hvor det er lagt til animasjoner lagvis oppå hverandre, slik at de til slutt danner nye bilder.

Utgangspunktet er skisser hvor de tegner over hverandres tegninger, lag på lag, slik at motivet hele tiden endres. Noe går tapt under prosessen mens andre ting følges og utdypes videre. Begge er prisgitt den andres valg. Underveis oppstår figurer og scener som tar form og begynner å leve sitt eget liv. Etter hvert overtar de mer innholdsmessige elementene i bildene - som overtro, okkultisme og forholdet mellom mennesket og naturen.

Utstillingens tittel, Orto De Doxio er en forvrengning av ordet ”ortodoks”. Ordet betyr "tradisjon", men er på samme måte som tresnittene og filmene blitt bearbeidet helt til det oppstår nye lag av den opprinnelige meningen.

Cathrine Dahl og Ørjan Aas møttes under studiene på Kunstakademiet i Trondheim, hvor de begge ble uteksaminert i 2008. Siden studietiden har de utviklet seg som duo: arbeidsmetoden deres er som en dialog som forgrener seg i et vekslende samspill.