hjem/homer

ARTIST STATEMNET

19.03.2010 - 02.05.2010

Terje Nicolaisen

Utstillingen er en bred presentasjon av Terje Nicolaisens arbeider på papir, og omfatter blant annet to større serier helt nye verk.

Den ene består av rundt 500 portretter i ulike formater utført med blekk og vannfarger i funnede rammer, en slags dyster og påtrengende familievegg. Den andre serien, Jokes, er nitidig bearbeidede tekstarbeider i større formater med vitser på amerikansk laget av kunstneren selv.

Nicolaisens kunstneriske praksis karakteriseres av en evne til å forene humor og sikker kritikk av kunstsystemet med en uttrykksform som kan både kan oppleves som slentrende, upretensiøs, ekspressiv og rastløs. Rastløs fordi svært mange av hans arbeider er presentasjoner av kunstneriske ideer heller enn fullbyrdelser av dem, f.eks. hans forslag til et skulpturprosjekt for en tidligere kirkegård i Wupperthal, Tyskland: et gravmonument i form av en jernbanebuffer, en tydelig markering av at dette er ved veis ende. Men rastløs også fordi han beveger seg mellom ulike medier. Siden midten av 90-tallet har han i tillegg til tegning og maleri arbeidet med skulptur, installasjoner og laget omkring 300 artist books. Nicolaisen har også etablert sin egen kunstpris, Norsk Sokkel Award, som deles ut til personer han mener har utmerket seg i norsk kunstliv på en måte som samtidig er til fordel for ham selv.

Arbeider på papir har stått sentralt gjennom hele Nicolaisens karriere. For utstillingen er det valgt ut et stort antall eldre og nyere arbeider, som viser hvordan kunsten selv som fenomen, i betydning kunsthistorie, kunstlivet, kunstnernes arbeid, enkelte kunstnerskap, m.m. har vært tilbakevendende tema hos Nicolaisen. Utstillingen viser et kunstnerskap som ikke bare byr på sikker strek og god kunsthumor, men som sett under ett kan ses som en tematisering av kunstnerens posisjon i forhold til de politiske, materielle og historiske omstendighetene han må operere under i sin samtid.

Nicolaisen har tidligere blitt omtalt som en ”slacker-kunstner”, som en representant for en lite pretensiøs, raskt utført og populærkulturelt inspirert kunst. De nye arbeidene viser en utvikling mot et mer bearbeidet formspråk. Serien med de ikke-identifiserte portrettene i brukte og svært uensartede rammer kan også oppleves som mindre distansert og kommenterende enn mye av Nicolaisens tidligere kunst. Og med Jokes-serien tar han kanskje den største sjansen til nå: vil publikum virkelig le?


Terje Nicolaisen (f. 1964) er født i Drammen og bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved kunstakademiene i Trondheim og Bergen. Nicolaisen har hatt separatutstillinger ved blant annet Bergen Kunsthall, Galleri Riis og Tegneforbundet og har deltatt i en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland. Blant annet ved Nasjonalmuseet i Oslo, Drammen museum, Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst (2004). Han har deltatt på Norsk skulpturbiennale og Tegnebiennalen flere ganger. I 2011 vil han ha separatutstillinger ved Kunstnerforbundet i Oslo og Henie Onstad Kunstsenter. Nicolaisen er også med i to bandprosjekt, Dekadance og Europals, samt i tegnekollektivet Tegneklubben.