hjem/homer

Hommage á Iver Jåks

22.08.2008 - 14.09.2008

For å hylle og minnes Iver Jåks (1932–2007) arrangerer Nordnorsk kunstnersenter, RiddoDuottarMuseat (tidl. De Samiske Samlinger), Samisk kunstnersenter og Saviomuseet en utstilling for turné.

Hensikten med utstillingen er ikke bare å minnes personen Jåks, men også en aktualisering av hans kunstnerskap.

Utstillingen tar utgangspunkt i Jåks’ småskulpturer, som kanskje er noe av det mest særegne, fascinerende og allment kjente i hans kunstnerskap. (Skulpturen Liten háldi, 1996, består f.eks. av horn og jerntre, og har de beskjedne målene 2x2x2,5 cm.) Det lille formatet danner rammen for utstillingen. Alle verk skal være innenfor de fysiske målene 20x20x20 cm.

Jåks’ kunst berører en rekke tema og problemstillinger, som bl.a. forhold mellom urfolk og storsamfunn, samisk og norsk, tradisjon og modernitet. Hans kunst har forbindelser til tradisjonell duodji, samtidig som den problematiserer begrepet om kunstverket og reflekterer økologiske prosesser. En egenartet og personlig stemme preger kunstnerskapet.

Dette er en juryert utstilling med 59 verk som er valgt ut av en jury som innehar solid kompetanse innenfor Duodji, kunsthåndverk, billedkunst/tekstilkunst og kunsthistorie.