hjem/homer

Camp Dreamland og Om historie

18.04.2008 - 01.06.2008

Anders Eiebakke, Andrea Lange

Tromsø Kunstforening presenterer utstillingene Camp Dreamland av Andrea Lange og Om historie av Anders Eiebakke. Langes utstilling, som vises i kunstforeningens 2. etasje, består av fem videoinstallasjoner: First Time We Live (2003), Movements in Sleep (2005), Isfahan mon amour (2006), Freedom Clap your Hands (2007) og den nye produksjonen Fallujah Meditations (2008). I 1. etasje viser Eiebakke utstillingen Om historie, bestående av rundt 200 digitale tegninger i A3-format. Både Camp Dreamland og Om historie består av nye verk som vil ha urpremiere i Tromsø.

Langes tittel Camp Dreamland understreker arbeidene som en serie kunstneriske refleksjoner rundt den politiske verdenssituasjonen de siste fem årene. Samtidig gjenspeiler denne tittelen en militær språkbruk preget av en drastisk omskriving; den amerikanske militærbasen utenfor Fallujah i Irak blir referert til som nettopp Camp Dreamland, og forestillinger om språkets korrespondanse med virkeligheten forrykkes. Polariseringen av den vestlige og arabiske verden inngår i en aktuell retorikk som Lange forholder seg aktivt til.

Et tilbakevendende motiv i Langes arbeid de siste årene er søvnfenomener som realitet og metafor. Flere av videoarbeidene forholder seg til en slags nummen uvirkelighet i kjølvannet av krigshandlinger. En søvngjengeraktig tilstand, som i hennes hittil siste arbeid Fallujah Meditations faller inn i en meditativ suggesjon. I dette verket, som har urpremiere i Tromsø, tøyer Lange tid og rom i en kristisk scene, der utgangspunkt er et opptak fra det amerikanske angrepet på Fallujah i Irak i november 2004.

Tematisk berører de presenterte videoverkene på ulike vis globale maktforhold, men makter å reflektere disse på et individnivå. Okkupasjonen av Irak er et sentralt utgangspunkt, med tilhørende traumatiske politiske og eksistensielle implikasjoner. Lange formidler en identifikasjon med en situasjon som geografisk riktignok pågår et annet sted, men som etisk og ideologisk er ytterst tilstedeværende. ¬I sin politiske orientering representerer disse arbeidene en kontinuitet i hennes kunstneriske prosjekt. (Ulekleiv 2008).*

Eiebakkes utstilling handler som tittelen tilsier om historie og kan sies å være en visualisering av den moderne historie, eller av historien etter fotografiets oppfinnelse rundt 1840. Tegningene er basert på fotografisk materiale, men handler like mye om hva som ikke blir fotodokumentert. Utstillingen kan sies å være en deskriptiv fremstilling av historiske begivenheter, samtidig som den fremholder historiografiske problemstillinger som at all historisk fremstilling nødvendigvis vil ha en subjektiv og politisk dimensjon.

Utvalget forteller om Eiebakkes forhold til historien, men poengter også at bak all historisk fremstilling ligger det et utvalg. Valget av teknikk kan ses som en kommentar til fotografiets påståtte dokumentariske kvaliteter og status som sannhetsvitne, kommentert via en teknikk som siden romantikken har vært nært knyttet opp mot den subjektive “skaperkraft”.

I 2002 startet Eiebakke med tegning på daglig basis i et forsøk på å bruke mediet som middel for politisk og estetisk refleksjon. Fokuset på tegning ble trigget av egne erfaringer fra protestene mot EU-toppmøtet i Göteborg i 2001. Eiebakke begynte å studere “fotobevisene” fra opptøyene og ble slått av hvor aktivt han selv måtte fortolke for å at bildene skulle gi mening: “De uklare og kornete bildene viste seg å være upålitelige; der de utøvende myndigheter så et balltre, så jeg et stykke klede. Der myndighetene mente de tiltalte stod i kastelengde, var de opplagt for meg at de sto for langt unna” (Eiebakke 2007). Utstillingen er en del av et pågående prosjekt som er i stadig utvikling, de eldste verkene i utstillingen er fra 2005, de nyeste er laget så sent som i mars 2008.

For første gang kan disse svært sentrale kunstnerne oppleves med hver sin separatutstilling samtidig og i samme bygg. Utstillingenes aktualitet aksentueres av at det er nøyaktig fem år siden invasjonen av Irak denne våren.