hjem/homer

Mørketidsutstillingen 2009

27.11.2009 - 03.01.2010

Ulrika Pihlström, Jan Hakon Erichsen, Robert Johansson

Årets mørketidsutstillere er Ulrika Pihlström, Jan Hakon Erichsen og Robert Johansson. Pihlström vil vise Svart serie, en utstilling som består av modellaktige objekter, tegninger, collager og tekstarbeider. Jan Hakon Erichsen og Robert Johansson lage en utstilling i Tromsø Kunstforening som knytter seg opp mot lokalenes forhistorie som naturhistorisk museum, mange av arbeidene vil bli utført på stedet. Utstillingen består av vegg- og teiptegninger, skulptur og video.

Ulrika Pihlström vil vise Svart serie, en utstilling som består av modellaktige objekter, tegninger, collager og tekstarbeider. Alt sammen har en viss stemning av uhygge over seg. Derav navnet Svart serie, som både referer til Gyldendal sin bokserie med krimklassikere og til den dominerende koloritten i utstillingen. Utstillingen består av i hovedsak av objekt, collage og foto. Pihlström bearbeider eget fotomateriale og bilder fra massemedia, tidskrifter, bøker også videre – der hun forandrer visse detaljer for å forsterke et innhold. Pihlström har arbeidet med denne serien over en lengre periode og den stilles nå ut for første gang.

Robert Johansson og Jan Hakon Erichsen er to yngre kunstnere som har gjort seg bemerket den senere tiden. De har begge deltatt på internasjonale utstillinger, Johansson vant i 2008 førstepris på Beijing Biennalen og Erichsen var med på den store mønstringen av ung norsk kunst, Lights On, som Astrup Fearnley Museet arrangert i 2008.

Erichsen og Johansson vil lage en unik utstilling i Tromsø Kunstforening som knytter seg opp mot lokalenes forhistorie som naturhistorisk museum. Mange av arbeidene vil bli utført på stedet. Selv sier kunstnerne at "drømmen om å returnere til primære verdier og frustrasjonen som ligger i dette umulige ønske vil danne bakteppe for tidvis aggressive og direkte utførte arbeider". Prosessen frem mot utstillingen har tatt form som en krysspollinering hvor arbeidene er en direkte respons til den andres kunst og den gitte tematikken. Utstillingen vil være en installasjon bestående av vegg- og teiptegninger, skulptur og video.