hjem/homer

Drømmen om Europa

09.10.2009 - 20.12.2009

Rune Eraker

Gjennom 70 fotografier i stort format og utdypende tekster utforsker Rune Eraker unge menneskers myter og drømmer om Europa. Utstillingen viser hvordan mange unge i store deler av verden deler den samme drømmen, men at ikke alle har de samme forutsetninger og muligheter.

Ideen bak utstillingen er å skildre ulike ungdomsmiljø og deres forhold til Europa, samt utforske hvilke myter og drømmer det er som gjør at de dras mot denne verdensdelen. Utstillingen gir et godt utgangspunkt for refleksjon omkring sentrale tema knyttet til menneskerettigheter og ytringsfrihet. Den synliggjør hvordan unge mennesker deler den samme drømmen om et godt liv, men at forutsetningene for å oppleve dette er svært ulikt fordelt. At fotografen har valgt historier som på en konkret måte trekker linjer og samtidig viser skiller mellom livet i Norge og livsforholdene i flere andre europeiske land eller land som grenser til Europa, innbyr publikum til ettertanke og engasjement om ”oss” og ”dem”.

Rune Eraker er utdannet innen fotojournalistikk i England. I 1981 begynte han å arbeide med dokumentarfotografi. Han har i 20 år reist rundt i krise- og konfliktrammede områder, først og fremst i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Eraker har hatt flere separatutstillinger både i Norge og i utlandet.

Utstillingen åpnet på Nobels Fredssenter i februar 2009, og i løpet av våren 2010 vil den bli vist på Sørlandet Kunstmuseum.