hjem/homer

Various Skeletons

06.06.2008 - 10.08.2008

Olga & Alexander Florensky

“The skeleton has a double life. It is exploited in medicine, engineering, archaeology, crafts, etc. At the same time it possesses some mystical meanings, symbolizing death. No wonder that it is perceived by us not just as a body support, but as a live and dangerous being.” – Olga FlorenskayaLøve, elefant, hval, blekksprut, beltedyr og krokodille. Dette er noen av figurene som møter publikum i utstillingen Various Skeletons. Skjelettene er i motsetning av det tittelen på utstillingen tilsier ikke bygget opp av bein og knokler men av noe ganske annet – eldre velbrukte gjenstander. En gammel rive, en pumpe, en oljekanne eller deler av en sykkel har omhyggelig og med den største varsomhet blitt bygget om og omgjort til noe nytt. Felles for alle de små og store gjenstandene er at de bærer preg av tidens tann - det å ha vært i bruk.

Et skjelett er byggesteiner, det er store og små deler satt sammen til et hele. Det samme kan sies om verkene i utstillingen. I Various Skeletons er skjelettene ikke direkte kopier av benbygningen til dyrene de representerer, men befinner seg et sted mellom virkelighet og fantasi. Som en slags Mary Shelleys Frankenstein blir gjenstander løst fra sin opprinnelige form og satt sammen til et nytt vesen. Resultatet er derimot ikke et grufullt monster, men tvert i mot et særegent verk med en egen integritet og autentisitet. Den håndverksmessige kvaliteten i verkene er gjennomgående upåklagelig. De tidligere historiene til de mange delene er fortsatt mulig å spore, samtidig som nye oppstår i verket som helhet.

Dyreformen får verkene gjennom en form for karikatur. Typiske trekk og egenskaper tilhørende hvert enkelt dyr blir vektlagt. En gammel dørklokke blir tuppen av klapperslangens hale, en balje av metall blir beltedyrets harde ytre, en kullsjakt blir elefantens snabel. Olga Florenskayas sitat over antyder at skjelettets betydning for mennesket tradisjonelt sett ikke bare er noe livsnødvendig, men også noe skremmende. I denne utstillingen er tvert i mot humor og humoristiske beskrivelser av dyreformen en del av uttrykket.

Kunstnerekteparet Olga og Alexander Florensky (begge født 1960) var blant grunnleggerne av den uavhengige kunstnergruppa Mit’ki som utfordret det etablerte politiske systemet i det tidligere Sovjet i årene før perestrojka. Kunstnerne fra St.Petersburg har siden 1994 arbeidet sammen på prosjekter som Movement Towards Iye, Moveable Bestiary, Local Time, Russian Trophy, Russian Patent og Universal Museum Of Wilhelm Winter. I disse prosjektene har de utviklet deres egen kunstneriske mytologi basert på lokale historier og dokumenter. De har arbeidet med animasjon på film og deltatt på en rekke filmfestivaler i både Russland og verden forøvrig. Arbeidene deres er å finne i samlinger på museer i Moskva, London og Washington.

Utstillingen Various Skeletons er en del av Olga og Alexander Florenskys pågående prosjekt Wilhelm Winter`s Universal Museum. Dette omfattende prosjektet har kunstnerekteparet jobbet med siden 2005 og består av flere utstillinger som er knyttet tematisk til forskjellige felt innenfor kunst, vitenskap og teknologi. Wilhelm Winter`s Universal Museum er et kunstnerisk svar på et offentlig raritetsmuseum som eksisterte i St. Petersburg på slutten av 1800-tallet. Various Skeletons er den fjerde utstillingen i dette prosjektet. Tidligere utstillinger er Cult Buildings (2005), Geographic Maps (2005) og The Building of Wilhelm Winters Universal Museum (2007). Various Skeletons åpnet i St. Petersburg i februar 2008, og vises for første gang utenfor Russland. Tromsø Kunstforening vil være eneste norske visningssted før ferden går videre til Moskva.

Katalog: Various Skeletons. O&A Florensky. Utgitt i forbindelse med utstillingsturné i St.Petersburg, Moskva og Tromsø, februar - oktober 2008. Russisk og engelsk tekst.

Kurator: Utstillingen er kuratert av Pikene på broen og støttet av Barentssekretariatet