hjem/homer

Kunstnere på gjesteopphold hos TKF i mai

01.05.2020 - 24.05.2020

Håvard Arnhoff, André Enger Aas, Marita Isobel Solberg, Trond Ansten, Sissel Fredriksen, Christine Cynn, Valentin Manz

De kommende fire ukene har vi besøk av kunstnerne som ble invitert til gjesteopphold i mai og gruppeutstilling i august etter vår åpne utlysning.


Uke 19 Håvard Arnhoff

Håvard Arnhoff (f. 1979) bor og arbeider i Ersfjord på Kvaløya. Han er utdannet sivilarkitekt og billedkunstner fra kunstakademiet i Tromsø, NTNU i Trondheim, Tokyo University i Japan og Makerere University i Uganda. Siden 2010 har han vært aktiv i etableringen og driften av arkitekturkollektivet Fellesskapsprosjektet å fortette byen (FFB).


Uke 20 André Enger Aas

André Enger Aas bor og arbeider i Tromsø. Han mottok en bachelor fra kunstakademiet i Trondheim i 2012 og en master fra kunstakademiet i Tromsø i 2015. Siden 2017 har han vært del av Loftet arbeidsfellesskap som holder til i Muségata 2.

Aas jobber med installasjon, bilde og skulptur. Ofte laget av funnet, kjøpt eller stjålet materiale, og da med et fokus på materialets iboende representative verdi. Verkene blander det abstrakte med det familiære for å bygge narrative hendelsesforløp som kan forvrenge historie med fiksjon, vitenskap med spiritualitet og retter søkelyset mot universelle følelser som tap, identitet og kjærlighet. Med et ønske om å stille spørsmål rundt fortid og fremtid skaper han kollasjer av hverdagslige objekter, gjenstander og relikvier. De siste årene har han jobbet med kunst i offentlig rom og stiller spørsmål rundt offentlighet, privat grunn og alternative visningsrom for kunst.


Marita Isobel Solberg & Trond Ansten

Marita Isobel Solberg (f. 1977) er en visuell kunstner og musiker fra Manndalen i Nord-Troms. Hun arbeider i grenselandet mellom kunsten, livet og vitenskapen med fokus på performancekunst, installasjoner og poesi. Solberg har gjennom oppveksten vært omgitt av meningsbærende materialer og objekter nært knyttet til natur, håndverk og sesongbasert arbeid. Møter med folk, språk og dialekter har en stor spennvidde da regionen huser både samisk, svensk, kvensk og norsk kultur. Gjennom Riddu Riđđu Festivalen kom «hele verden» tidlig i hennes nære krets. Denne bakgrunnen er viktige elementer i det materielle og immaterielle arkivet hun benytter i sitt kunstneriske univers. Hun studerte ved Nordland Kunst og- Filmskole, videre til Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun etter endt master hovedsakelig har vært på reisefot med sine kunstprosjekter. Her kan nevnes residence på The Watermill Center i NY (Robert Wilson), Art & Life Institute i Kingston, NY, SCCP i Japan, Fordypningsrommet i Fleinvær og Pushkinskaya 10 Art Center i St. Petersburg. Solberg har fast base i atelierfellesskapet på Troms Fylkeskultursenter, og de seneste år har hun fått flere oppdrag i landsdelen, her kan nevnes Barents Spektakel (2019), Festspillene i Nord-Norge (2018) og direktør/performancekunstner for Sámi Dáiddamusea (2017), ved Nordnorsk Kunstmuseum, som på grunnlag av dette prosjektet fikk prisen for årets museum i 2018. Dette året er hun aktuell med soloutstilling i Bodø Kunstforening under Nordland Musikkfestuke.


Trond Ansten (f. 1984) er en visuell kunstner og naturforvalter fra Bamble i Telemark, nå basert i Tromsø. Han arbeider i en symbiose av biologi, kulturkunnskap og det sosiale i sitt kunstneriske uttrykk. Utdannelsen har han fra Kunstakademiet i Karlsruhe (Tyskland), og studerte tidligere biologi og ekspedisjons ledelse. Med en sterk lidenskap for jakt, fiske og sanking samt erfaringer fra offentlig forvaltning ligger fokuset på forholdet mellom menneske og natur. I en hovedretning jobber han filmatisk og benytter et metaforisk bildespråk som bygges opp av performative handlinger i landskapet og fremstår som visuelle dikt. I 2017 mottok han Grand Price for arbeidene ved Tokyo Photographic Art Museum og hadde her sin første soloutstilling i 2018. Installasjoner og relasjonelle verk skapes gjennom transformasjon av organisk materiale og her er fokuset på funksjonalitet og symbolikk sentralt. Arbeidene er blant annet vist på Festspillene i Nord-Norge, Barents Spektakel, Lofoten Internasjonale Kunstfestival og Grace Exhibition Space i New York. Et viktig omdreiningspunkt er tradisjonelle foredlingsprosesser sett i lys av nyere forskning. Gjennom et performativt språk inviterer han publikum med på en reise gjennom vitenskap, historie og mystikk.


Uke 21 Sissel Fredriksen

“Tegning er mitt uttrykk i arbeidet med kunst. Tegning er min metode for å uttrykke noe som i utgangspunktet ikke står klart for meg. Jeg samler tanker, ideer og inntrykk fra det jeg har rundt meg, og det jeg påvirkes av. Papirformatet blir utgangspunktet for en ganske langsom tegneprosess. På papiret blir det mulig å avgrense og få en viss oversikt over det jeg vil synliggjøre.”

Sissel Fredriksen har bakgrunn fra Vestlandets Kunstakademi. I 2014 mottok hun statens 10-årig stipend for etablerte kunstnere. Hun har stilt ut blant annet ved Tegnerforbundet, Oppland Kunstsenter, Nordnorsk Kunstnersenter, Haugesund Kunstforening, Tromsø Kunstforening og UKS. Samt gruppeutstillinger blant annet ved Charlottenborg Utstillingsbygning, Nordnorsk Kunstmuseum, og deltatt på Høstutstillingen en rekke ganger. Arbeidet hennes er innkjøpt av Troms Fylkeskommune, St. Olavs hospital, Sparebankstiftelsen 1 Nord-Norges kunststiftelse og Koro (Kunsthøyskolen i Bergen).Uke 22 Christine Cynn & Valentin Manz

Christine er filmregissør og -produsent samt billedkunstner som har jobbet i grenselandet mellom dokumentar- og fiksjonsfilm siden 1996. Hun hadde co-regi på The Act of Killing. Valentin Manz har jobbet med interaktive miljøer, skulpturer og annen visuell kunst siden 1990. Han er spesielt interessert i prosessbasert kunst, og å jobbe i dialog med med lokale samfunn, historier og landskap. I 2014 etablerte Christine og Valentin produksjonsselskapet Ice-9. www.ice-9.no www.helloX.me