hjem/homer

Mørketidsutstillingen 2008

28.11.2008 - 04.01.2009

Inger Blix Kvammen, Pierre Lionel Matte

Med Mørketidsutstillingen 2008 åpnes det for en spennende dialog i kunstforeningens lokaler da den Kirkenes-baserte kunstneren Inger Blix Kvammen stiller ut i 1. etasje, mens den Oslo-baserte kunstneren Pierre Lionel Matte stiller ut i 2. etasje.

Pierre Lionel Matte arbeider med ukonvensjonelle og forgjengelige materialer som pommes frittes, kokosnøtter, avispapir, kransekaker eller serpentiner, som gjennom bevisste grep brukes som metaforer for mangfoldet som omgir oss. Inger Blix Kvammen kan sies å arbeide tekstilt med metall. Det vil si at hun anvender tekstile teknikker som veving og hekling når hun skaper sine verk. Ulikheter i materialvalg hos de to kunstnerene åpner for en spennende dialog, særlig siden de begge to lader sine verk med sterkt politisk innhold.

European Rorschach Test
Utstillingen vil gi et bredt utvalg av Mattes arbeider fra de senere år. Blant annet vil utstillingen presentere verk i en kunstsamling som tilsynelatende er opprettet av Det norske utenriksdepartementet; en samling malerier og gjenstander som har som formål å gjenspeile Norges syn på seg selv som fredsmekler i internasjonale konflikter. Maleriene tar utgangspunkt i Oslo-avtalens kart over de palestinske selvstyre områdene, men utført i et abstrahert og estetisk formspråk. Opphavsmann

Det vil også bli vist et nytt videoarbeid der kunstneren opptrer som musiker med en svært personlig tolkning av melodien Per Spellemann. Her har Matte valgt å nærme seg norsk tradisjon og kulturarv med utgangspunkt i erfaringer av å ha vokst opp i et ambivalent skjæringspunkt mellom norsk bygdekultur og fransk storbykultur. Et stadig tilbakevendende tema i Pierre Lionel Mattes arbeide berører vår felles europeiske historie, der ulike former for fordommer, konflikter og nasjonalisme settes under lupen. Med stort alvor men også med en god porsjon humor og selvdistanse problematiserer han spørsmål som Europas forhold til islam, fremmedfrykt og den økende stigmatiseringen av muslimer.

RIM
Utstillingstittelen kan fungere som en inngangsport til Blix Kvammens univers. Hun sier selv at hun i stor grad er inspirert av stedet der hun bor - Hesseng like utenfor Kirkenes. Her jobber hun i et geografisk grenseland; en hybridsone like ved Russland og Finland. På samme tid som “rim” rent fysisk kan henspeile på kulden i området hun bor i, kan det også handle om likhetstrekk som går på tvers av nasjonale grenser.

I denne utstillingen fokuserer hun særlig på kvinnesfæren, rent konkret ved at hun i flere av sine smykkeskulpturer har inkorporert fotografier av kvinner i sin egen familie, mer generelt ved at smykkene kan knyttes til en kvinnekultur. Selv sier hun; “jeg ønsker å trekke fram kvinner som alle er kulturbærere og som har overført eller overfører en umistelig kunnskap videre”.

Blix Kvammen er særlig kjent for sine halsklaver i metall med en tekstur som om de skulle vært vevd eller heklet. Resultatet er en serie assosiasjonskræsj, med de muligheter det gir tanken; kan en krave av metall fungere som beskyttelse mot kulda? Kan et strikket plagg føles kaldt? Kvammens smykker utfordrer vante forestillinger. Slik er “grensekryssing” er et stikkord for Blix Kvammen både som en sentral skikkelse i kulturprodusentene Pikene på broen og i hennes kunstneriske produksjon.