hjem/homer

KULTURNATTA 17 i TKF: Seminar - Skulpturlandskap Nordland 25 år

06.10.2017 - 06.10.2017

---

Kan man lære noe av Skulpturlandskap Nordland?

Skulpturlandskap Nordland feirer sine første 25 år. Det er en permanent utstilling, en skulptursamling, spredd utover 34 av 44 kommuner i Nordland. Dermed har den en større geografisk spredning enn noe annet kunstprosjekt i Europa. Prosjektet er kunstnerinitiert, etter en ide av A K Dolven. Det er et kuratert prosjekt, fra tiden før funksjonen kurator var innarbeidet i Norge. Som kunst i offentlig rom ga Skulpturlandskap Nordland deltakende kunstnere uvanlig mye spillerom og kunstnerisk frihet. Grunnet sin demokratiske forankring, hvor hver kommune aktivt takket ja til å delta, har både de enkelte skulpturene og prosjektet som helhet ført til høylytt offentlig debatt siden det ble initiert i 1989.

Seminaret har fått tittelen “Kan man lære noe av Skulpturlandskap Nordland?” Med tanke på den nær forestående sammenslåingen av Troms og Finnmark, samt Tromsø bys ambisjoner som kunstbyen og som arktisk hovedstad, er denne innfallsvinkelen relevant. Kristoffer Dolmen, kurator og rådgiver i Nordland fylkeskommune vil gi en introduksjon til prosjektet, etterfulgt av to kritiske blikk på Skulpturlandskap Nordland ved henholdsvis Hanna Horsberg Hansen, kunsthistoriker og førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Tromsø og Søssa Jørgensen, billedkunstner. Seminaret avrundes med en panelsamtale med deltakerne Dolmen, Hansen, Jørgensen og billedkunstner Toril Johannessen. Samtalen er moderert av Leif Magne Tangen, intendant i Tromsø Kunstforening.

19:00–19:45 Bakgrunn for prosjektet og gjennomføring i to perioder ved Kristoffer Dolmen
19:45–20:15 Kritisk blikk I&II: Hanna Horsberg Hansen og Søssa Jørgensen
20:15–20:45 Panelsamtale mellom Kristoffer Dolmen, Hanna Horsberg Hansen, Søssa Jørgensen og Toril Johannessen, moderert av Leif Magne Tangen.