hjem/homer

Den Nordnorske kunstutstilling - Nordnorsken 2017

24.08.2017 - 17.09.2017

Etter 8 år vender landsdelsutstillingen Den Nordnorske kunstutstilling - Nordnorsken - tilbake til Tromsø Kunstforening. Utstillingen presenterer i år 35 verk av totalt 25 kunstnere som er bosatt i eller har tilknytning til landsdelen. 8 av disse er debutanter.

---
Det er med glede Tromsø kunstforening ønsker velkommen til vår åpning av Nordnorsken 2017. Nordnorsken er en utstilling med bred appell til publikum i nord, samtidig som den siden 1948 har vært en samlende utstilling for det utøvende feltet i regionen. For Tromsø Kunstforening er hovedargumentet for å hente Nordnorsken tilbake et behov for å vise et større mangfold av nordnorske kunstnere enn det vi greier i vårt program.

Nordnorsken er basert på innsendte søknader. En jury velger hvilke av de innsendte verkene som skal være med i den påfølgende vandreutstillingen. Det er enkeltverkenes kvalitet som er avgjørende i juryeringen, ikke det øvrige kunstnerskapet eller andre meritter.

Juryen blir hvert år satt sammen av medlemmer fra to av interesseorganisasjonene for kunstnere, Norske Billedkunstnere (NBK) og Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK). Således bygger Nordnorsken på en av kjerneverdiene i norsk kunstliv, nemlig fagfellevurdering.

La oss benytte anledningen til å minne om søknadsfristen til Norsnorsken 2018 som er nært forestående: 15.september 2017.

Juryen, som i år har bestått av Gunn Harbitz, Hedvig Biong, Sigfrid Hernes og Ellen Solberg, har følgende refleksjoner rundt utvelgelsesprosessen:

«Vi ser at billedkunstnerne bosatt i, eller med tilknytning til Nord-Norge, har spredte virksomheter både i by, tettsted, utkant og utland. Noen er under utdanning, og det gjelder for alle utdanningsinstitusjoner, enten det dreier seg om billedkunst, filmkunst, kunsthåndverk eller doudji. Men uansett så er de blant the worlds northernmost - verdens nordligste. Vi har og billedkunstnere som forflytter seg med sine ulike prosjekter. I nord har også flere Art residencies etablert seg på kort tid og åpner for et mer "nomadisk" yrke i nær kontakt med naturen. Kort sagt: Stedet du bor på, det du har rundt deg, påvirker ditt liv og virke - kunstneryrket.»

Hvert år deler juryen ut en pris til et av arbeidene i utstillingen. Denne ble i år tildelt Tromsøbaserte Inger Emilie Solheim for verket Jackie Chan.

Juryens begrunnelse:
«Det kinetiske verket Jackie Chan ble alles førstevalg. Verket formidler et umiddelbart nærvær av enkle former og vektløs eleganse. Det skal bare et ørlite puff til for å sette det i bevegelse: Stålringen starter å spinne og forplanter seg som skygger på veggen. Skyggenes materialitet skaper assosiasjoner til avtrykk tegnet med hånden. Sansene blir like kroppslig som ringens spinn rundt en akse. Aksen er som vår ryggrad og vi opplever å bevege oss i takt med og inne i verkets skjønnhet.»

Deltakende kunstnere: Marsil Andelov Al-Mahamid (Tromsø), Sigrid Bjørbæk (Bodø), Marianne Bjørnmyr (Bodø), Grethe Einarsen (Narvik), Marit Gade (Sandefjord), Jon Harald Glomsås (Harstad), Ellen Grieg (Oslo og Dividalen), Sylvia Henriksen (Kabelvåg), Hanne Grieg Hermansen (Oslo), Line Hvoslef (Bergen og Steigen), Heidi Anett & Lena Katrine(Trondheim), Dan Mariner (Bodø), Kamilla Sajetz Mathisen (Bergen), Marianne Moe (Bergen), Ingun Alette Mæhlum (Tromsø), Ina Otzko (Sandnesjøen), Annelen Røe (Aulie), Marianne Darlén Solhaugstrand (Nesodden), Inger Emilie Solheim (Tromsø), Elisabet Alsos Strand (Trondheim), Scott Thoe (Stamsund), Vebjørg Hagene Thoe (Stamsund), Vemund Thoe (Stamsund) Ina Marie Winther Åshaug (Gøteborg)

Samarbeidspartnere:
Nordnorsken eies av Bodø Kunstforening som er ansvarlig for organisering av juryering og turnéviksomhet.

Utstillingen er i 2017 støttet av Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune og Finmark Fylkeskommune.

Turnéen er gjort mulig med støtte fra Norske Kunstforeninger.