hjem/homer

Åpent strategimøte 2018-2024

12.09.2017 - 12.09.2017

Tromsø Kunstforening jobber med en ny strategi for perioden 2018-2024. I den anledning inviterer vi alle interesserte; kunstmiljøet, medlemmer, publikum, politikere og samarbeidspartnere til et åpent strategimøte. Den nye strategien skal veilede oss frem mot vårt 100 års jubileum i 2024.

---

Har du synspunkter på hvordan Tromsø Kunstforening skal utvikle seg videre og bli den storstua for samtidskunst som byen og regionen fortjener? Da vil vi gjerne høre hva du har å si! Innspillene fra møtet vil være sentrale for hvordan styret og de ansatte skal tenke videre i arbeidet med den nye strategien som skal legges frem for årsmøtet i 2018.

Agendaen for kvelden handler om hvordan kunstforeninga i tiden som kommer skal jobbe med å – fremme kunstforståelse og formidle kunst – som er ordlyden i vår formålsparagraf.

Program:

18:00 Velkommen v/ møteleder Marit Jul Overrein
18:15 Hva har vi gjort og hvor står vi nå? Tromsø Kunstforening 2006-2016 v/ Leif Magne Tangen og Hanne Gudrun Gulljord.
18:45 Kaffepause
19:00 Spørsmål – diskusjon - innspill
20:00 Møtet avsluttes

Velkommen!

---

Hva har vi gjort og hvor står vi nå?

I perioden 2006-2016 har det skjedd store endringer hos oss. I all hovedsak har fokuset ligget på å etablere det vi betegner som kunsthallvirksomhet. Helt overordnet har dette handlet om profesjonalisering av driften i alle ledd og i programmeringen har fokus ligget på å presentere et program og utstillinger av med høy kunstfaglig kvalitet for et bredt publikum. I denne perioden har vi:

• endret programmeringen til å innebære flere egenproduserte utstillinger med fokus på kunstfaglig kvalitet og større arbeidsinnsats på den enkelte utstilling hva gjelder produksjon og formidling.
• bygget kompetanse i fagmiljøet og drevet profesjonalisering av utstillingsproduksjon
• mottatt treårig støtte gjennom RUP midler fra Troms Fylkeskommune i perioden 2011-2014 som ga et løft til vår kunsthallvirksomhet
• etablert det nasjonale Kunsthallnettverket som i dag er foreningen Kunsthallene i Norge
• fått innvilget fast statlig driftstilskudd fra 2015 – Kulturrådets driftstøtteordning
• økt antall heltidsansatte – vi har gått fra å være 1,5 stilling til å bli 3 ansatte.