hjem/homer

Skriv om kunst!

18.04.2015 - 19.04.2015

I forbindelse med utstillingen Traveling Alone inviterer Tromsø Kunstforening til to dagers skriveverksted for folk mellom 16 – 20 år! Liker du å skrive? Da er dette muligheten til å forsøke seg frem til hva som er en god tekst om kunst. Du vil også få kunnskap om hvordan tekster om kunst er en sentral del av billedkunstverdenen! Kanskje får du også teksten din publisert i utstillingskatalogen!

---
OBS OBS! Påmeldingsfrist 16.april - se lenke til påmeldingsskjema under.
---

Tekstverkstedet handler om det å skrive om kunst – og om ulike tekster i kunstverdenen. En tekst om et kunstverk kan skrives på mange måter. Hvilke tekster har man i kunstverdenen, og hva er en god tekst? I løpet av to dager vil vi utvikle egne tekster om kunst og diskutere hva som kjennetegner de ulike tekstsjangrene.

Tanken er at alle som er med skriver en tekst med utgangspunkt i gruppeutstillingen Traveling Alone. Kurator Hanne Gulljord vil presentere oss for de ulike arbeidene i utstillingen, og alle står fritt til å velge tematikk for sin tekst. Det kan være et spesielt arbeid, et utsagn, en skikkelse, en hendelse eller en nesten umerkelig detalj i utstillingen som fanger oppmerksomheten din og blir fokus for teksten.

På kurset vil vi lese tekster sammen, analysere forskjellige skrivestiler og snakke om hva en tekst kan være og hvilken funksjon den kan ha. Underveis vil vi utveksle skriveerfaringer og gjennomføre ulike eksperimentelle skriveøvelser. Hver og en vil få tilbakemelding på teksten sin fra kursleder Nina Schjønsby.

Tromsø Kunstforening holder på å lage en katalog om utstillingen, og inviterer tre av forfatterne / skribentene fra verkstedet til å publisere sine tekster i katalogen. Så her er det også mulighet til å bli en publisert forfatter!

Timeplan:
Lørdag 18.04 kl. 11:00-17:00
Søndag 19.04 kl.11:00-17:00

Verkstedet er gratis!


Påmeldingsfrist 16. april.
Begrensede antall plasser, max 15 deltagere.
Ta med matpakke ved behov.

Om du har spørsmål, ta kontakt med kurator og formidlingsleder Hanne Gudrun Gulljord hos Tromsø Kunstforening: hgg@tromsokunstforening.no // mob: 477 58 551.

---

BIO:
Nina Schjønsby er utdannet kunsthistoriker og jobber som skribent. Hun har vært tekstveileder ved Kunsthøgskolen i Oslo og undervist i tekstutvikling ved Universitetet i Oslo. I tillegg har hun hatt en rekke skrivekurs og har mangeårig erfaring med redaksjonell virksomhet, blant annet i bladet Billedkunst. Hun har vært museumsleder for Barnekunstmuseet og sitter nå i styret i «Periskop. Tidsskrift for kritikk av kunst for barn og unge». Hun driver i dag firmaet Tekstbyrået, som arbeider med tekstutvikling innenfor kunstfeltet.