hjem/homer

Traveling Alone

16.01.2015 - 24.05.2015

Ole John Aandal, Christina Leithe H., Ane Hjort Guttu, Riikka Kuoppala, Olof Olsson, Jennifer Reeder, Wolff & Hauge, Yan Xing

Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody.
- Holden Caulfield in J.D. Salinger’s Catcher in the Rye -Det har blitt sagt om barndommen at den går tapt i det øyeblikket man innser sin egen dødelighet. Utstillingen Traveling Alone starter her.

Utstillingen dreier omkring melankoli, usikkerhet rundt fremtiden og sorg over tapt barndom – ikke ulikt sorgen ved å miste en av sine nærmeste. Den bærer med seg følelsen av ugjenkallelig uskyld, som kan virke å aldri ha vært der i utgangspunktet.

Opprøret som følger gjennomsyrer sjel, kropp og sinn. Det er som en søken etter å tilhøre alle andre steder enn der man er, uten å vite om du bør bli eller stikke av. En tilstand som er grunnleggende menneskelig i karakter – vi deler alle vissheten om denne endringsprosessen, men kanskje er vi aldri mer alene.

Kunstnerne og kunstverkene som presenteres i Traveling Alone har alle det til felles at de dveler ved, reflekterer over og konfronterer oss med denne erfaringen. De appellerer til hele sanseapparatet i sine forsøk på å nå vår kjerne, og etterlate et varig inntrykk. Kanskje kan de føre til at vi revurderer vår nåværende tilstand? Legger vi noen gang barndommen og ungdomstiden fullstendig bak oss?

Det kuratoriske utgangspunkt for utstillingen er barndom og ungdomstid som livsfaser og felles menneskelig erfaring, da særlig de aspektene som oppleves som dystre og mørke sider av denne erfaringen. Således har utstillingen et eksistensielt og humanistisk grunnlag.

Vår påstand er at man i vår samtid har andre holdninger til og forestillinger om barndom og ungdomstid enn tidligere – og at disse særlig kommer til utrykk generelt i vår samtidige visuelle kultur, og spesielt i billedkunsten. Disse livsfasene har en annen gyldighet og karakter i vår samtid, enn hva de hadde for bare to, tre eller fire generasjoner siden. Med utstillingen Travelling Alone ønsker å utforske hvordan dette forholdet arter seg i møtet mellom kunstnere, kuratorer, kunstverk og publikum – mellom individer og fellesskapet.Program for åpningen fredag 16.1.15 kl 20:00:

19:00 Boklansering
Vit at jeg elsker deg - om kunst og sted, Bar EKA
20:00 Utstillingsåpning
Traveling Alone
21:30 Performance
Peanut Butter, Olof Olsson, Bar EKA
22:00 DJ
Kuk & Parfyme, Bar EKA