hjem/homer

Čáppatvuohta ja duohtavuohta - Beauty and Truth

22.08.2014 - 26.10.2014

Aage Gaup, Gunnvor Guttorm, Geir Tore Holm, Aslaug Juliussen, Britta Marakatt Labba, Joar Nango, Sara Margrethe Oskal & Matyas Le Brun, Synnøve Persen, Lena Stenberg, Kristin Tårnesvik og Stein Erik Wouthi

Tromsø Kunstforening (TKF) i samarbeid med The Sami Art Research Project (SARP) er stolt av å presentere utstillingen Čáppatvuohta ja duohtavuohta / Beauty and Truth.

Utstillingen er med å markere avslutningen av forskningsprosjektet SARP som har pågått siden 2009 ved Kunstvitenskap på Universitetet i Tromsø. Samtlige verker fra de elleve deltagende kunstnerne er nye produksjoner i anledning Čáppatvuohta ja duohtavuohta / Beauty and Truth. Dermed er dette den første gruppeutstillingen på flere år med samisk kunst som utelukkende viser nyproduserte verk.

---

Kunstnerne har på oppfordring fra kuratorene gått i dialog med ett eller flere valgfrie kunstverk fra kunsthistorien som referansepunkt i arbeidet med verkene som vises i utstillingen.

Bakgrunnen for denne tilnærmingen er at en rekke kunstnere har hatt sentrale roller i forskningsprosjektet og har bidratt med uvurderlig kritiske perspektiver på den kunsthistoriske forskningen på feltet. Tanken er at samarbeidet og dialogen mellom kunstner og forsker i denne utstillingen skal bevege seg fra forskningsfeltet og inn i utstillingsrommet.

De kunsthistoriske referansene som kunstnerne har valgt omfatter ikke bare billedkunst, men også det skrevne ord og presenteres på nettsiden www.tkfsarp.no som åpner samme dag som utstillingen!

Målet for SARP har vært å få ny kunnskap om samisk kunst og samtidig utvikle nye teoretiske tilnærminger til denne kunsten. En slik tilnærming innebærer at kunsthistoriens diskurser og metoder utfordres og kritiseres. I tråd med forskningsprosjektets kritiske perspektiv, søkes det også nye veier når det gjelder forskningsformidling. Dette er noe av bakgrunnen til at Tromsø Kunstforening og SARP sammen ønsker å sette forskning i dialog med kunstneres samtidige praksis.

Utstillingen er kuratert av Hanna Horsberg Hansen, Irene Snarby, Tone Tingvoll for SARP og Hanne Gudrun Gulljord og Leif Magne Tangen for TKF.

Bok
I forbindelse med prosjektet blir også boken Beauty and Truth / Čáppatvuohta ja duohtavuohta gitt ut på Orkana Akademiske forlag og lanseres i Tromsø Kunstforening fredag 24. Oktober kl 11:00. Boken er tospråklig samisk og engelsk og inneholder en introduksjon av Hanna Horsberg Hansen, to lengre essay ført i pennen av Irene Snarby og Tone Tingvoll i tillegg til bidrag fra kunstnerne. Forhåndsbestilling kan gjøres til: post@tromsokunstforening.no


Les mer on forskningsprosjektet SARP - The Sami Art Research Project på prosjektets nettside her.


Publikumsprogram
Det vil være en rekke arrangement og aktiviteter for publikum i løpet av utstillingsperioden. Publikumsprogrammet inneholder kunstnersamtaler, omvisninger, performance og verksted for barn.

---

Åpningshelg:

Åpning fredag 22. august
20:00 Åpning av utstilling av Henrik Olsen, sameråd
22:00 Party på Kafe´ EKA


Lørdag 23. august:
12:00—14:00 Vandring gjennom utstilling med kunstnere, forskere, kuratorer og tilskuere
14:00—15:00 Samtale mellom kunstner Perisak Juuso og SARP-forsker Irene Snarby
15:00—15:30 Fingermat

---