hjem/homer

Urban Ecologies

14.06.2014 - 27.07.2014

Studenter ved masterstudiet for landskapsarkitektur

Urban Ecologies viser arbeider fra den første gruppen av masterstudenter på det relativt nyetablerte studiet i Landskapsarkitektur. Arbeidene er et resultat av kurset som også heter Urbane økologier, som studentene har gjennomført det foregående semesteret. I løpet av studiet har studentene undersøkt forholdet mellom det urbane Tromsø og Tromsøyas økologi og forsøker å forestille seg nye områder der det menneskeskapte og det naturlige på øya møtes.

Spesielt fokus vil bli lagt på hydrologi og vannbehandling, spesielt med tanke på smeltevannsproblematikken som vil bli mer og mer krevende som følge av klimaforandringer. Utstillingen har ambisjoner om å foreslå og diskutere nye muligheter for det offentlige rom, urbane biotoper og grønn infrastruktur på Tromsøya, samt en radikal endring i måten vi tenker på forholdet mellom byens kultur og dens natur.