hjem/homer

X-koblinger: Et praktisk tankeeksperiment!

28.03.2014 - 21.04.2014

Elever fra 1SFA, Breivang videregående skole

Tromsø Kunstforening har utviklet et verksted for skoleelever, og fredag 28. mars inviterer vi til åpningen av utstillingen som presenterer resultatet fra verkstedet. X-koblinger er ledet av Ane Elene Johansen og i verkstedene eksperimenteres det med hvordan nettverket av krysskoblinger i hjernen vår skaper kreativitet som igjen åpner dører for nye uttrykk.

Vi har hatt anledning til å gjennomføre et unikt samarbeid med elever fra 1SFA ved Breivang videregående skole i Tromsø over en periode på tre uker. Elevene har deltatt på et firedelt verksted der de bruker tilfeldige ord og assosiasjoner til å skape egne uttrykk. Vårt mål er å gi elevene innsikt i en fri kunstform gjennom praktisk å eksperimentere med installasjonskunst, ta steget videre fra individuelt nivå og møtes i et fellesskap. Vi skal bygge en gruppeutstilling lag for lag i et gallerirom med arbeidsmetoder og prosesser som profesjonelle kunstnere.

Resultatet avdukes på åpningen som finner sted i kunstforeningens lokaler fredag 28. mars kl. 14:00. Vi ønsker dere alle hjerteligst velkommen!

Prosjektet er utviklet og gjennomført med støtte fra Kunstløftet.

Du kan lese mer om X-koblinger her.

Bilder fra prosjektet finner du på vår facebookside her.