hjem/homer

Magnus Thorén - Grey Matter

21.03.2014 - 25.05.2014

Magnus Thorén


Grey Matter er vårens første utstilling i Tromsø Kunstforening, og det er med stor glede vi viser denne utstillingen som består av nye malerier og skulptur, som også er kunstnerens største separatutstilling i Norge til nå.


Utstillingen omfatter et stort antall malerier i størrelse fra 15x15 cm til 180x180 cm, i tillegg til en ny gipsskulptur laget for Tromsø Kunstforening.

En ekspressiv nerve og evne til å skape en uventet storslagenhet selv i små formater er noe av det slående ved Thoréns malerier. Gjennom karrieren har han vekslet fritt mellom representerende og abstrakte billedspråk, ofte med kraftige, medrivende romvirkninger. Han har også arbeidet med maleri som nærmer seg den monokrome flaten, men der små strukturforskjeller i overflatene og ørsmå endringer i fargetone lar fomer komme til syne når man som betrakter gir bildet tid, eller beveger seg i rommet slik at lysspillet endres. Slik oppstår det et rent fysisk og romlig forhold mellom betrakter og maleri.

I Grey Matter fortsetter han utforskningen av maleriske virkemidler som lys, rom og materialitet. Tidligere arbeidet Thorén ofte med svært sterke og rene farger, men her er paletten redusert og gråtoner dominerer maleriene. Innenfor denne rammen har Thorén med stor sikkerhet bygget opp en utstilling der maleriene gjentar, motsier og kommenterer hverandre, og slik skaper en større og sammensatt fortelling. Enkelte av arbeidene er massive, rå og med en tung materialitet som nærmer seg oppløsning. Andre har svært fine graderinger, som setter betrakteren på prøve og gir en opplevelse av svimlende dype rom, som et nærmest rent atmosfærisk lys fra en lyskilde dypt inne i bilderommet.

Selv om Thoréns malerier umiskjennelig er av vår samtid, virker det like naturlig å beskrive opplevelsen av dem gjennom å trekke paralleller til historiske forbilder som skildringen av lys og atmosfære hos romantiske malere på 1800-tallet, eller etterkrigstidens tachisme og lyriske abstraksjon.

Å skape illusjonen av et vindu til en annen verden, eller å understreke seg selv som fysisk objekt i rommet, med spor, tegn og avtrykk etter sin tilblivelse. Dette er to sentrale tradisjoner og holdninger innen maleriet. I Grey Matter turnérer og sammenstiller Magnus Thorén dem på udogmatisk og vital måte.

Magnus Thorén (f. 1974) er født i Kristinehamn i Sverige. Han er utdannet ved KV Konstskola i Gøteborg, Kunsthøgskolen i Bergen og Det kongelige danske kunstakademi i København. Thorén bor og arbeider i Berlin og München. Han har hatt separatutstillinger i Galleri LNM, Oslo; Galleri GAD, Oslo; Kristinehamn Kunstmuseum, Kristinehamn; Galleri Espolin, Lofoten; K4 Galerie, München og Galerie Leu; München. I tillegg har han deltatt i en rekke utstillinger i Norden og Tyskland. Thorén representeres av Galerie Leu i München.