hjem/homer

Marit Roland – Paper Drawing # 5

14.06.2013 - 01.09.2013

Marit Roland jobber med skulpturelle, stedsspesifikke og temporære tegninger som hun kaller Paper Drawings.

Paper Drawings har tredimensjonal form og fremstår som skulptur, men Roland selv fastholder at dette er tegning. Og ser det som en forlengelse av sin tidligere og mer tradisjonelle praksis innenfor tegnemediet.

Roland formulerer det selv slik:
Da jeg første gang lot papiret henge i en enkel stift på veggen skjedde det noe. Materialet som jeg tidligere hadde ansett som en praktisk nødvendighet fikk sin egenverdi. Med bakgrunn fra klassisk figurativ tegning startet jeg å jobbe med et meditativt abstrakt tegneutrykk i søken på å utfordre streken min ytterligere. Gjennom denne prosessen kom jeg til et punkt hvor jeg ønsket å møte streken fysisk. Ikke strek som todimensjonal og kontrollerbar linje på papir, men som fysisk motstand. Jeg begynte derfor å tegne med, og ikke på papiret.

Paper Drawings er fordypning og utfordring av tegnebegrepet. Jeg må ved hvert møte med nye utstillingslokaler nullstille meg og jobbe med det spesifikke rommet arbeidet skal vises i, akkurat slik man forholder seg til det hvite papiret før blyanten får sette sine spor. Jeg tar alltid stilling til hva streken min kan tilføye visningsstedet, jeg ser på rommets arkitektur, lyd og farger. Deretter begynner jeg å tegne i rommet; noen ganger på veggen, andre ganger på gulvet. Fra kaotiske slåsskamper med papiret til stødige repetitive streker forsøker jeg å være tilstede i omgivelsene arbeidet vises i. Det er alltid en performativ, og fysisk og psykisk krevende prosess å sette opp et nytt verk på bare noen få dager. Jeg har ingen arbeider i reserve om noe skulle gå feil og opererer derfor uten noe sikkerhetsnett. Ved å jobbe på denne måten opplever jeg en ærlighet og sårbarhet jeg savnet da jeg i hovedsak drev med klassisk, figurativ tegning. Paper Drawings tilblivelse er like stor bestanddel av verkene som hva man fysisk ser i utstillingsrommet.

Paper Drawings er forgjengelig og kan ikke flyttes på i sin helhet. Det kan lages på nytt, men vil aldri kunne vises identisk på to steder. Etter endt utstilling blir verket tatt ned og kastet. Papiret kan resirkuleres og få et nytt liv etter sin tid som kunst. Det ligger en frihet i nettopp dette, at noe så enkelt som en papirrull kan bli verdifull, for så igjen å bli nærmest ubetydelig.


Om Marit Roland
Marit Roland (f. 1981) er født og oppvokst på Hægeland nær Kristiansand . Våren 2012 tok hun sin mastergard ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU. Roland bor og jobber for tiden i Oslo, hvor hun også er tilknyttet Galleri Maria Veie.

Roland har tidligere stilt ut ved blant annet Tou Scene, Galleri BLUNK og har det siste året hatt separatutstillinger ved Galleri Maria Veie avdeling Skogn og Kristiansand Kunsthall. I 2013 er hun aktuell blant annet med deltakelse i Norsk Skulpturbiennale og på Sørlandsutstillingen. Hun deltar også i det internasjonale kunstprosjektet CreArt, som medfører utstillinger i Spania, Italia og Romania. I 2012 mottok hun Sparkebanken Pluss og Sørlandets Kunstmuseums kunstnerpris basert på hennes arbeider med Paper Drawings. Roland er innkjøpt av NTB og Trondheim Kommune.