hjem/homer

Interventions – Arne Langleite

24.04.2009 - 31.05.2009

Arne Langleites motiver er tilsynelatende uproblematiske. Men bare tilsynelatende.

Langleite (f. 1975) har i serien Interventions fotografert byer og landskap i Norge og Skottland. Vi ser ut over store landskap med lave horisonter eller er omgitt av tett skog. Men noe forstyrrer: et rektangulært og diffust hvitt eller sort objekt ligger foran resten av motivet.

Gester og handlinger har vært sentralt i flere av Langleites tidligere arbeider. I Interventions, som bl.a. er vist på Osakatriennalen, har han arbeidet med et tilfeldighetsprinsipp: i det bildet tas, har han sluppet en papplate foran kameraet.

Denne formen for planlagt tilfeldighet minner om dada og surrealismens strategier. Samtidig representerer det en annen form for manipulering enn i det iscenesatte fotografiet fra 70- og 80-tallet. I Langleites fotografier blir tilfeldigheten ikke bare noe som skaper overraskende, ikke-planlagte former. Som et brudd i fotografiets virkelighetsnærhet blir den også et element som overlater til betrakteren å gi den en betydning.