hjem/homer

NEWSEUM – Bachelorutstillingen 2013 fra Kunstakademiet i Tromsø

11.05.2013 - 02.06.2013

Bente Ånestad, Eirik Fagerheim Kalsås, Kåre Grundvåg, Maria Dorothea Schrattenholz, Maija Liisa Ingebrigtsen, Martha Kristin Wallevik, Pia Mathea Leine, Sigmund Carlsen

Avgangsutstillingen for bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Tromsø.

NEWSEUM


STUDENTER OG VERK

Bente Ånestad: En installasjon med bilder, som tar utgangspunkt i oppfattelse av tid. Blant annet et stedsspesifikt maleri der motivet er et kunstverk som tidligere har befunnet seg i rommet. Tapt tid, godt brukt tid, langsom tid, flyktig tid, for lite tid, tid som er glemt, en tid man vil forberede seg på skal komme.

Maija Liisa Ingebrigtsen: En Power Point-presentasjon viser bilder og tekst. Et medium for å overbevise, undervise og selge inn konsepter. Estetikken og grafikken er stram og klar, men innholdet er fullt av motsetninger og paradokser.

Sigmund Carlsen: Forsvinn inn i et mørkerom! Utsiden er vendt opp-ned. Jeg trykker ned utløseren. På mindre enn 1/125 av et sekund fanger jeg det som befinner seg foran kameraet mellom lys og mørke. Et bilde i ditt minne av det jeg ønsker å sette fri. Jeg handler i et øyeblikk av blindhet.

Martha Kristin Wallevik: Jeg er realistisk, jeg forventer mirakler. En installasjon integrert i NEWSEUM-butikken, som reflekterer over likheten mellom penger og kunst, og verdien av en kunststudent/kunstner. Verket er allerede solgt.

Maria Dorothea Schrattenholz og Pia Mathea Leine: Hvor begynner jeg og slutter du? En installasjon over eksistensens opprinnelse og avslutning. Et budskap fra fremtiden laget av papir, tegninger, plastikk, tekstil, lyd, lys, tekst video og skulpturelle elementer.

Kåre Grundvåg: Avhengighet 1 (flytende husly, protoyp). Et fartøy for å utforske huller i lover og regler. Samtidskunst bør være som et fremmed, udifferensiert landskap, hvor man møter ideer på tvers av akademiske, fysiske og forestilte grenser. Arbeidene mine er gjerne funksjonelle maskiner og det jeg undersøker er den gamle og den nye “gjør det selv”-kulturen.

Eirik Fagerheim Kalsås: Hvordan leve og overleve? Og hvordan uttrykke forholdet, eller konflikten, mellom meg selv og verden utenfor? Videoer og sanger. Personlige og lekende, men ikke harmløse: jeg valgte å reagere offentlig på den pågående tiggerdebatten med performance på gata, og jeg laget musikk uten egentlig å vite hvordan det skal gjøres.


NEWSEUMSSBUTIKKEN er utviklet og innredet av bachelorstudentene i samarbeid med andre studenter ved Kunstakademiet i Tromsø og Tromsø Dollz Arkestra, som vil holde en konsert i forbindelse med utstillingsåpningen. Varene i butikken er til salgs.Museet er en eldgammel institusjon, det har en historie vi kan følge helt tilbake til den greske antikken, til det som var musenes tempel. Det er til og med mulig å påstå, uten å overdrive alt for mye, at steinalderens huler, med sine veggmalerier, var de første museer. Museene selv har lært oss slike ting, gjennom deres kontinuerlige arbeid med å samle og arkivere kunnskap. Museet er et rom nært knyttet til religion, politikk og hverdagsliv. Det er ikke et stille, ydmykt sted for kontemplasjon, forbeholdt ren kunnskap og opphøyde gjenstander, men åsted for maktutøvelse, kamp og interessekonflikter.

I den moderne verden ble kunstmuseet et tempel for de skjønne kunster, da den (mannlige) kunstneren jaget musene ut av tempelet og inn på sitt eget atelier. Museet ble synonymt med historie og det som tilhørte fortiden. I den postmoderne tidsalder mente arkitekter at historien var slutt, og at museumsbygningen i seg selv burde være et kunstverk og kunstverkene ble assessoirer i eklektiske omgivelser.

I dag bærer kunstmuseet med seg mye av det nevnte, samtidig som det er navet der all innsamling, tenkning og organisering utkrystalliserer seg foran et massepublikum og blir tilgjengelig som kulturell kapital. Her kan gullkalven dyrkes i form av kunstgjenstander, kunststjerner og alt ståket omkring dem. Museumskaféer, museumsbutikker, arrangementer, markedsføring og utvikling av spin-off-produkter er en integrert del av dagens museer, knyttet til ”opplevelsessamfunnet” og hastigheten i nåtiden: Det skjer NÅ! Kunstmuseer drives av ideologien og begjæret etter å skape “samtid” og et hvert museum blir i den forstand et NEWSEUM.

Avgangsutstillingen til BA-studentene fra Kunstakademiet i Tromsø spiller seg ut mot dette bakteppet.