hjem/homer

Forestilling – Randi Strand

24.04.2009 - 31.05.2009

Det kan virke selvmotsigende at en fotograf arbeider med blindeskrift. Men nettopp dette har Randi Strand gjort i flere fotografiske prosjekter.

I Tromsø Kunstforening viser hun serien Forestilling, som består av fotografier i kombinasjon med et felt punktskrift med tekstfragmenter fra Uroens bok av den portugisiske forfatteren Fernando Pessoa.

Strands fotografier er fallende snøfnugg med himmelen som bakgrunn. Fotografert i forenklede, nesten abstrakte bilder, som gir assosiasjoner både til stjernetåker og abstrakt billedkunst. Fotografi og punktskrift er medier med mange ulikheter: det første knyttet til synet og uten alfabet, det andre knyttet til berøringen og med definerte tegn for hver bokstav. Den alminnelige publikummer makter ikke å forene verket til en helhet, den ene eller andre delen blir liggende i et (billedlig talt) mørke. Gjennom sin sammenstilling åpner Strand for interessante refleksjoner omkring kommunikasjonsens grenser og muligheter.