hjem/homer

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Årsmøtet er Tromsø Kunstforenings høyeste organ.
Årsmøtet er åpent for alle, stemmerett har den som har betalt kontigent for året som gikk.

Vi ber om forståelse for at dette årsmøtet finner sted i mai (og ikke i april) samt at innkallingen er kommer litt senere enn normalt. Vi ber også om forståelse for at årsmøte 2020 blir avholdt digitalt.
Selve møtet blir avholdt gjennom Google hangout. Saker blir stemt digitalt gjennom onlineprogrammet DigDem (https://digdem.no/). Invitasjon blir sendt digitalt - Hvis du ikke er medlem og ønsker å delta bes ta kontakt med Leif Magne Tangen på post@tromsokunstforening.no

Dato: 28. mai kl. 1800.

Følg denne lenka til sakspapirer:
Sakspapirer til årsmøte 2020


Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps, ingen av dem fra styret.
2. Godkjenning av forretningsorden
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap med revisjonsberetning fra foregående år
6. Budsjett for inneværende og kommende år
7. Medlemskontingent
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og styre
9. Eventuelle innkomne forslag om vedtektsendringer
10. Eventuelle innkomne forslag om endringer i instruks for styret
11. Eventuelle innkomne forslag om endringer i instruks for valgkomitéen
12. Andre saker av stor viktighet for foreningen
13. Saker fremmet av medlemmene
14. Valg:
a) Styreleder
b) Styremedlemmer

Innspill bes sendes til post@tromsokunstforening.no innen 21. mai kl. 12:00.

Sakspapirer legges ut 21 mai kl. 2100.

AKTUELT

kohort-vennlig omvisning - gratis!

Grunnet økt smittefare her i Tromsø ønsker TKF å tilby gratis omvisning for deg og din kohort.

Folkemøte om Kunstens Hus

Søndag 13. september kl 13:00 - 16:00

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette