hjem/homer

Sammen kan vi klare dette

Sammen kan vi klare dette

Sist uke ble vi informert om at UiT - Norges arktiske universitet har valgt å trekke seg fra forhandlingene med Tromsø kommune om fremtiden til TKF-bygget i Muségata 2. Her har en av landsdelens viktigste kulturinstitusjoner Tromsø Kunstforening (TKF) holdt til siden 80-tallet.

Arbeidssted, visningssted og samlingspunkter er et minimum for at en kunstscene skal kunne eksistere. Alt dette risikerer byen å miste så lenge ikke kunstfeltet er tatt hensyn til i planene. Tromsø kommunes største bidrag til den lokale kunstscenen gjennom de siste førti årene er investeringene de har gjort i TKF. Det er i våre øyne klokt å ikke la dette gå til spille på grunn av en presset økonomi og en takst som ligger på nivå med et bolighus.

Ingen kan bortforklare kunstens helse- og samfunnsverdi,. Konsekvensene av å miste et levende kunstmiljø må inkluderes i samtalen rundt byggets fremtid.

Som part i saken har TKF valgt å ikke ta stilling til hvilken eierform bygget bør ha i fremtiden. Dette har vært og er fremdeles sekundært. Vår primære bekymring er faren for at et bortfall av Muségata 2 som profesjonelt samlingspunkt og visningssted vil medføre katastrofale konsekvenser for kunstfeltet - og dermed for byen.

I Nordlys sin artikkel av 26. mars refereres det til en garanti for at TKF får bli værende i bygget. Vi har vært i samtaler med UiT gjennom dets direktør Jørgen Fossland og rådgiver / styremedlem Maria Utsi om akkurat dette. Universitetet har vist vilje til å komme oss i møte, men vi har ikke kommet så langt at garantier, ei heller en plan for hva de faktisk ønsker med bygget, er blitt forelagt. Det er også verdt å bemerke at atelierfellesskapet som kunstnere har i bygget ikke blir nevnt videreført etter renovering.

At vi har en ordfører i Gunnar Wilhelmsen som klart og tydelig velger å si at et sted for kunst, det trenger Tromsø by, er verdt å merke seg. Vi tror at denne holdningen vil, med litt tid, være instrumentell for å klekke ut et godt forslag til hva Muségata 2 kan være i fremtiden. Fordi:

TKF har i 95 år vært garantist for både å bringe kunst til Tromsø, men samtidig også vise, utvikle og lære av lokale kunstnere
Muségata 2 har siden 1961 vært et kulturelt samlingssted
Siden 1981 har Muségata 2 vært selve huben, selve k-punktet (fra Tromsø kommunes Kunstplan 2012–2017), et svært viktig samlingspunkt for kunstnere og publikum i Tromsø

Tromsø har en veldig sterk kunstscene, en som gjør seg gjeldende langt utenfor byens grenser. Dette er målbart, i anerkjennelse, i aktivitetsnivå, i kvalitet. Men det er ikke gitt. Uten sted å arbeide, uten visningssteder, uten samlingspunkter - ingen kunstscene.

Det vi ønsker, er å se om vi sammen klarer å gjøre Muségata 2 til et ‘kunstnernes hus’ i Tromsø, og gjennom det være med på å legge langsiktige planer for å fortsette å bygge opp kunstbyen vår. For selv om det er hett rundt ørene nå, og lite penger, så finnes det helt klart muligheter. Hvis vi virkelig jobber sammen; Tromsø Kunstforening, Tromsø kommune, kunstnerne, det frie feltet, så kan vi bygge noe for fremtiden. Dette vil bygge Tromsø by og kunstbyen Tromsø.

Kolbjørn Engeseth, styreleder
Camilla Fagerli, nestleder (samt intendant (vikar), mai–oktober 2020)
Hanne Gudrun Gulljord, medlem
Erik Nilsson, medlem
James S. Lee, ansattes representant
Yngve W. Bergheim, vara
Maija Liisa Björklund, vara
Leif Magne Tangen, intendant, styrets sekretær

AKTUELT

kohort-vennlig omvisning - gratis!

Grunnet økt smittefare her i Tromsø ønsker TKF å tilby gratis omvisning for deg og din kohort.

Folkemøte om Kunstens Hus

Søndag 13. september kl 13:00 - 16:00

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette