hjem/homer

Ekstraordinært årsmøte onsdag 15. januar kl. 1700

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Tromsø kunstforening.
Dato: onsdag 15. januar, kl. 1700–1800.
Sakspapirer blir tilgjengelige onsdag 8. januar.

Styret vedtok på styremøte nr 10/2019, den 18. desember enstemmig å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Saker som skal behandles er:
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps, ingen av dem fra styret
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av nye styremedlemmer
4. Informasjon om situasjonen rundt TKF-bygget
5. Informasjon om arbeidet med nytt strategidokument.

Saksliste/dagsorden kan lastes ned ved å trykke her.


AKTUELT

Tromsø Kunstforening's team would like to express its support and bring attention to the goal of our colleagues at Lo schermo dell arte Associazione Culturale in Italy

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette