hjem/homer

Vi søker ny medarbeider

Tromsø Kunstforening søker
Kurator/formidlingsleder

• 100% stilling (med mulighet for mindre stillingsbrøk fordelt 70% / 30% mellom to personer.)
• 1 års engasjement med mulighet for forlengelse

---

TKF søker medarbeider i ett års engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingens hovedoppgaver ligger innenfor formidling og prosjektledelse, i tillegg til kuratorisk ansvar for enkeltprosjekter. Stillingen lyses ut i forbindelse med at vår kurator/formidlingsleder har takket ja til nye utfordringer i ny jobb.

Vi ser etter en person som er dyktig innen:
• kunstformidling
• informasjonsarbeid
• prosjektledelse / kuratering
• utstillingsproduksjon/koordinering

Om stillingen

Vi søker deg som har stort engasjement for å jobbe i skjæringspunktet mellom den lokale, nasjonale og internasjonale samtidskunstscenen. TKF driver kunsthallvirksomhet, hvor produksjon og formidling av samtidskunst er kjernevirksomheten. Vi er lokalisert i Tromsø hvor man finner regionens unge kunstakademi og en voksende kunstscene.

Avhengig av kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil stillingen innebære oppgaver som prosjektledelse/kuratoransvar i forbindelse med utstillinger, arrangementer og andre prosjekter, skriving av faglige formidlingstekster for publikum, nettsider og annet informasjonsmateriale, PR- og pressearbeid, organisering av formidlingsprogram og omvisning i utstillinger. Kunstforeningen er en liten organisasjon med allsidige oppgaver, og alle ansatte må være forberedt på forefallende oppgaver av mange slag. For kurator/formidlingsleder vil dette også innebære styring av prosjektøkonomi, budsjettoppfølging og søknader til prosjektfinansiering.

For rett person med riktige kvalifikasjoner er det gode muligheter for å utvikle egne faglige prosjekter og programideer. Kunstforeningen er inne i en omstillingsfase der vi blant annet skal legge ny strategi i løpet av 2018 fram mot vårt 100-års jubileum i 2024. Det er derfor nødvendig at den som ansettes ønsker å bidra til denne utviklingen gjennom å skape ny aktivitet og formidle kunstforeningens aktiviteter på en god måte til en større offentlighet.

Kvalifikasjoner
• høyere utdannelse innen kunstfag/kunsthistorie/kuratorutdanning
• relevant erfaring fra museum, galleri, festival og/eller kulturprosjektledelse
• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
• stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
• stor ansvarsfølelse, selvstendighet og nøyaktighet i arbeidet
• gode samarbeidsevner
• engasjert i kunstforeningens arbeidsområder og initiativrik

Lønn etter avtale.
Tiltredelse, snarest.
Søknadene behandles fortløpende.
Søknadsfrist 6. juli

Søknad med CV (ikke attester) sendes til: post@tromsokunstforening.no,
emnefelt i epost ”Søknad utlyst stilling.” Vennligst oppgi i søknaden om det er aktuelt med 100% stilling, eller en mindre stillingsbrøk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Styremedlem Arne Skaug Olsen
e-post: arne.s.olsen@uit.no
telefon: +47 92068453

eller

Styremedlem Hanne Gudrun Gulljord
e-post: hannegudrun@gmail.com
telefon: +47 47758551

www.tromsokunstforening.no


Om Tromsø Kunstforening
Tromsø Kunstforening (TKF) har drevet kontinuerlig siden 1924 og er en av Nord-Norges eldste kulturinstitusjoner. Vårt formål er å fremme kunstforståelse og formidle kunst gjennom vår kunsthallvirksomhet. Vår eksperimentelle holdning til utstillingspraksis og utforskende formidlingsmetoder forenes med lang tradisjon for å binde sammen den lokale, nasjonale og internasjonale kunstscenen. Gjennom vårt program er målet å utfordre etablerte konvensjoner for kunst- og utstillingsproduksjon.

Kunstforeningen har gjennom mange tiår vært en sentral aktør for samtidskunst i Nord-Norge. Vi viser 3-4 utstillinger per år, med et program som omfatter internasjonalt etablerte kunstnere, unge og mindre kjente kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region.

Kunstforeningen har faste overføringer fra Kulturrådets driftstøtteordning, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Virksomheten er utpreget prosjektorientert, og programvirksomheten avhenger av evnen til å hente ekstern finansiering. TKF består av et team på tre personer i fulltidsstilling; intendant, kurator og formidlingsleder, og administrativ leder. I tillegg har institusjonen knyttet til seg et antall ansatte som jobber på timesbasis ved behov.

AKTUELT

Kystens dag hos kunstforeninga

Lørdag 17. november 11–16. Foredrag, musikk og fisk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, pga. begrenset plass anbefales tidlig oppmøte.
Bruk gjerne facebook for å melde interesse:
https://www.facebook.com/events/329150727903733/

Balkong Tromsø: slipp av kunstnerlisten

Bli med på slipp av kunstnerlisten, hos Storgata Camping, fredag 16. november kl. 1800.

Ønsker du å være vert for Balkong?

Utstillingsoversikt for Samarbeid 1993–2018

Her kan du laste ned PDF-versjonen av utstillingsoversikten for Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm Samarbeid 1993–2018.

Vi ror til Tromsø

Årsmøte

Velkommen til årsmøte onsdag 25. april kl 1800.
Årsmøtepapirer kan lastes ned her

Motta nyhetsbrev fra oss

Første rapport om Kunsthaller

Telemarksforsking har på oppdrag av Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet.

Kunsthallene i Norge - Pressemelding om statsbudsjettet

KUNST FOR ALLE? KULTURDEPARTEMENTET NEDPRIORITERER DET FRIE FELTET

Kunstner på gjesteopphold: Jaanus Samma

Tallinn based artist Jaanus Samma (b. 1982) is currently visiting Tromsø Kunstforening as part of the Nordic-Baltic A-i-R artist in residency program.

NYHETSBREV

Hvis du ønsker å motta regelmessige nyhetsbrev kan du gjøre noe med det her:

Følg installeringen av Objet Perdu

Hvis du følger TKF (@tromsokunstforening) https://www.instagram.com/tromsokunstforening/ på instagram kan du se hvordan utstillingen tar form

Kunstnersamtale søndag 11. juni kl. 1300

Bli bedre kjent med verkene og kunstnerne som deltar på utstillingen On Adaptation. Varighet ca. en time. Flere av samtalene er på engelsk.

Åpning av utstilling fredag 9. juni kl 1900

Alle er <3-lig velkommen til åpningen av årets avgangsutstilling for Kunstakademiet MA-studenter. Utstillingen har fått tittelen «On Adaptation».

Foredrag av kurator Regine Ehleiter

Interessert i hvordan samtidskunst kan vises utenfor de vanlige visningsrommene? Foredraget «Printed Exhibitions: Expanding the Terms of Display» tar for seg hvordan dette kan gjøres.

--
Facebook-eventside

Årsmøte 2017 - sakspapirer

Årsmøte 2017 finner sted hos TKF torsdag 27. april kl. 19:30 – alle <3-velkommen.
Klikk her for alle sakspapirer.

Anu Vahtra på kunstneropphold i Tromsø i januar.

Et av årets første hendelser for TKF er et kunstneropphold av Anu Vahtra, en Tallinn-basert kunstner, utgiver og bokhandler. Oppholdet er en del av Nordic-Baltic AiR, støttet av Kulturkontakt Nord gjennom deres 'Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture-program' og Troms Fylkeskommune.

Program under TIFF-uka

Utstillingsåpning, Tromsø Folkekjøkken og en miniseminar om film og kunst.

Pressemelding fra styret i Tromsø Kunstforening

Styret har i sitt møte 25. mai 2016 trukket oppsigelsen av intendant Leif Magne Tangen.

Velkommen til årsmøte 2016

Det blir årsmøte i Tromsø Kunstforening onsdag 20. april kl 1900.

SAKSPAPIRER: Dagsorden, årsberetning, innmeldte saker og melding fra valgkomiteen.

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Påsken 2016

Tromsø Kunstforening holder stengt i påskeuken.

God Påske!

Pressemelding fra styret i Tromsø Kunstforening 11.mars 2016

Styret i Tromsø Kunstforening står fullt og helt bak de kunstneriske strategier som har vært lagt og som intendanten til enhver tid forholder seg til. Den personalsaken som allmennheten har fått kjennskap til har ingen ting med foreningens kunstneriske strategier å gjøre.

Et gjennombrudd for kunsthaller og større kunstforeninger | Kunsthallene i Norge

I forslaget til kulturbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 5,5 millioner kroner til kunsthaller og større kunstforeninger. Dette for å styrke kunstnerøkonomien og satse på de mellomstore institusjonene og formidlingen av visuell kunst i hele landet.

Fredagsbrev (XI) på en tirsdagskveld

Seneste utgave av kunstforum.as lå i postboksen til Tromsø Kunstforening (TKF) i dag. Jeg har ikke rukket å lese hele bladet, men det jeg har hatt tid til å lese igjennom er verdt tiden. Forsiden viser en post-it-lapp som sier "show me the money". Gjesteredaktør er Gjertrud Steinvåg og i innholdsfortegnelsen kan en lese titler som "Hvem skal betale for kunsten?" og "Kunst som levebrød" m.fl.

Tromsø Kunstforening 1924–1974 av Nils A. Ytreberg

Utdrag av Tromsø Bys Historie av Nils A. Ytreberg. Samlet i et kompendium av TKFs styre i anledning foreningens 50-årsjubileum.

Om ytringsfriheten

Heldige som får stille ut?

Det trengs et avtaleverk mellom kunstnere, statlige og lokale myndigheter som regulerer utstillingshonorarer.

Opprop: Redd Kurant! Redd Small Projects

Tromsø Kunstforening har sammen med Kunstadademiet og Nordnorsk Kunstmuseum skrevet et støttebrev for Kurant.

Vi leier ut lokaler til arrangementer

Tromsø Kunstforening leier ut lokaler både oppe og nede i kafé EKA til møter, konferanser, selskap, bryllup med mer.
Last ned vår utleiebrosjyre og les mer her