hjem/homer

Første rapport om Kunsthaller

Telemarksforsking har på oppdrag av Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet.

Undersøkelsen etterstreber særlig å få fram hva som skiller en kunsthall fra andre visningssteder for samtidskunst og hvordan kunsthallene er forankret lokalt.

Undersøkelsen viser at kunsthallene på relativt kort tid har etablert seg som en sentral arena innenfor samtidskunstfeltet med tydelige og avgrensede funksjoner både for kunsten, kunstnerne, kuratorene og publikum.

I rapporten gis et tydelig bilde av kunsthallene. De er visningsrom for samtidskunst, men det understrekes at dette visningsrommet strekker seg langt utenfor det lokalet som kunsthallen selv holder til i. Videre preges kunsthallene av samarbeid på tvers av institusjoner og kunstformer.
«Alle de elleve kunsthallene jobber i skjæringspunktet mellom det lokale/regionale og det internasjonale. Kunsthallene lager utstillinger som bringer lokale, mindre etablerte, unge kunstnere sammen med større nasjonale og internasjonale navn. Alle kunsthallene viser kunstneriske arbeid av nye internasjonale kunstnere, og de fungerer dermed i større eller mindre grad som regionale arenaer for en internasjonal kunstscene, samtidig som de er springbrett for unge, lokale stemmer.»
I rapporten konstateres det også at det ligger i kunsthallenes natur å være åpne og utforskende, på den måten utfordrer de synet på hva som er kunst, hvem som kan være kunstnere, hvordan kunst kan vises og hvor den kan vises. Altså har kunsthallene en svært viktig funksjon for utviklingen av samtidskunstfeltet.

Styreleder i Kunsthallene i Norge, Marianne Hultman, kommenterer rapporten: «Endelig har vi en rapport å ta utgangspunkt i, når vi skal fortsette diskusjonen om kunstens og kulturens plass i samfunnet. I mars 2018 holdes et nordisk symposium i Oslo om kunsthallene. Her håper vi å løfte diskusjonen til et nordisk nivå. Vi har mye å lære av hverandre.»

Videre konstaterer rapporten at institusjonene fortsatt driftes under dårlige økonomiske betingelser. Blant annet sier den at «(...) kunsthallenes virksomhet trolig er basert på mye underbetalt og ubetalt arbeid.» Dette rammer både kunstnere, ansatte, muligheten til å ansette frilanskuratorer og til slutt publikum. Rapporten oppsummerer at «så lenge kunsthallene har en sentral rolle som viktigste visningssted for mange kunstnere i samtidskunstfeltet, og det er et mål at kunstnerøkonomien skal bedres, er det viktig at kunsthallene har stabile og gode økonomiske forutsetninger».

Rapporten kan lastes ned her


Om Kunshallene i Norge
Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.
Vi har i dag elleve medlemmer: Kunsthall Stavanger, Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kunsthall Grenland, Trafo Kunsthall, Oslo Kunstforening, Kunsthall Oslo, Fotogalleriet, Kunsthall 3,14, Kunsthall Trondheim og Tromsø Kunstforening.

Symposium i 2018
9.–11. mars 2018 holdes et nordisk symposium i Oslo. Symposiet arrangeres i samarbeid med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Klister i Sverige med støtte fra Nordisk kulturkontakt. Blant hovedtalerne inngår Andrea Phillips, professor i kunst og forskningsleder ved Valand, Göteborgs universitet; Pier Luigi Sacco, professor i kulturøkonomi ved IULM-universitetet i Milano og spesialrådgiver for EUs kommissær for utdanning og kultur og Lars Strannegård, professor og rektor ved Handelshögskolan i Stockholm. I etterkant av symposiet vil en skandinavisk rapport bli publisert forfattet av Nina Möntmann, skribent og uavhengig kurator, og Jonatan Habib Engqvist, skribent og uavhengig kurator.

Om Telemarksforsking
Telemarksforsking er et nasjonalt forskningsinstitutt med oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Instituttet har nasjonal spisskompetanse på følgende fagområder: Kulturforskning, kommuneøkonomi og kommunestruktur, regional utvikling, og helse- og velferdsforskning. Målet er å frambringe kunnskap basert på praksisnær forskning med høy vitenskapelig kvalitet.

Kontaktperson
Marianne Hultman, Oslo Kunstforening (styreleder)
+47 478 69 668, kunsthallene(att)gmail.com

AKTUELT

Kunstnersamtale med festivalkunstner Anouk De Clercq + boklansering av "Where is Cinema?"

8. februar kl. 15–16 ønsker vi å invitere vårt publikum til et todelt arrangement med årets festivalutstiller Anouk De Clercq; en samtale om hennes kunstnerskap + bokslipp av hennes nye bok «Where is cinema?»

SEMINAR OM KOMPLEKSITET, ANNERLEDESHET OG FORANDRING

Lørdag 1. februar kl. 1500–1900.
Av 70°N arkitektur og Tromsø kunstforening i samarbeid med Nord-Norges arkitektforening (NAF)

Årets første folkekjøkken

Torsdag 30. januar kl. 1700–2000.

Ekstraordinært årsmøte onsdag 15. januar kl. 1700

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Tromsø kunstforening.
Dato: onsdag 15. januar, kl. 1700–1800.
Sakspapirer blir tilgjengelige onsdag 8. januar.

Finissage og artist talk avlyst grunnet flystreik

VI må dessverre avlyse to arrangementer:
28. april: finissage for utstillingen Erotics of Counter-Prospecting

30. april: artists talk med Anouk De Clercq.
Vi beklager dette.

Kritikk av utstillingen Erotics of Counter-Prospecting

«The works open a space for a sensual connection with nature. As I move through the gallery, Susan Sontag’s famous words in Against Interpretation (1964) keep coming back to me: “In place of a hermeneutics we need an erotics of art.”»

I dag (tirsdag 23. april): omvisning og årsmøte

Omvisning kl. 1600 - med kurator Leif Magne Tangen
Årsmøte kl. 1800
Alle <3-lig vekommen

Sakspapirer - Årsmøte 2019

Velkommen til Årsmøte i Tromsø kunstforening.
Dato: 23. april, kl. 1800–2000
. Sakspapirer er nå tilgjengelige.

Stipender og priser til kunstnere tilknyttet TKF

Flere kunstnere som har stillt ut hos TKF har mottat stipender og vunnet priser i uken som gikk. Av disse vises for tiden arbeider av Tanya Busse, Emilija Skarnulyte og Ørjan Amundsen hos TKF.

vil du bli medlem i Tromsø kunstforening?

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG INN I TKF

Forlenget utstillingsperiode for New Mineral Collective

New Mineral Collective (Tanya Busse og Emilija Škarnulyte) Erotics of Counter-Prospecting blir forlenget til etter Årsmøtet 2019 og vises tom 28. april.

Kystens dag hos kunstforeninga

Lørdag 17. november 11–16. Foredrag, musikk og fisk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, pga. begrenset plass anbefales tidlig oppmøte.
Bruk gjerne facebook for å melde interesse:
https://www.facebook.com/events/329150727903733/

Balkong Tromsø: slipp av kunstnerlisten

Bli med på slipp av kunstnerlisten, hos Storgata Camping, fredag 16. november kl. 1800.

Ønsker du å være vert for Balkong?

Utstillingsoversikt for Samarbeid 1993–2018

Her kan du laste ned PDF-versjonen av utstillingsoversikten for Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm Samarbeid 1993–2018.

Vi ror til Tromsø

Motta nyhetsbrev fra oss

Første rapport om Kunsthaller

Telemarksforsking har på oppdrag av Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet.

Kunsthallene i Norge - Pressemelding om statsbudsjettet

KUNST FOR ALLE? KULTURDEPARTEMENTET NEDPRIORITERER DET FRIE FELTET

Kunstner på gjesteopphold: Jaanus Samma

Tallinn based artist Jaanus Samma (b. 1982) is currently visiting Tromsø Kunstforening as part of the Nordic-Baltic A-i-R artist in residency program.

NYHETSBREV

Hvis du ønsker å motta regelmessige nyhetsbrev kan du gjøre noe med det her:

Følg installeringen av Objet Perdu

Hvis du følger TKF (@tromsokunstforening) https://www.instagram.com/tromsokunstforening/ på instagram kan du se hvordan utstillingen tar form

Kunstnersamtale søndag 11. juni kl. 1300

Bli bedre kjent med verkene og kunstnerne som deltar på utstillingen On Adaptation. Varighet ca. en time. Flere av samtalene er på engelsk.

Åpning av utstilling fredag 9. juni kl 1900

Alle er <3-lig velkommen til åpningen av årets avgangsutstilling for Kunstakademiet MA-studenter. Utstillingen har fått tittelen «On Adaptation».

Foredrag av kurator Regine Ehleiter

Interessert i hvordan samtidskunst kan vises utenfor de vanlige visningsrommene? Foredraget «Printed Exhibitions: Expanding the Terms of Display» tar for seg hvordan dette kan gjøres.

--
Facebook-eventside

Årsmøte 2017 - sakspapirer

Årsmøte 2017 finner sted hos TKF torsdag 27. april kl. 19:30 – alle <3-velkommen.
Klikk her for alle sakspapirer.

Anu Vahtra på kunstneropphold i Tromsø i januar.

Et av årets første hendelser for TKF er et kunstneropphold av Anu Vahtra, en Tallinn-basert kunstner, utgiver og bokhandler. Oppholdet er en del av Nordic-Baltic AiR, støttet av Kulturkontakt Nord gjennom deres 'Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture-program' og Troms Fylkeskommune.

Program under TIFF-uka

Utstillingsåpning, Tromsø Folkekjøkken og en miniseminar om film og kunst.

Pressemelding fra styret i Tromsø Kunstforening

Styret har i sitt møte 25. mai 2016 trukket oppsigelsen av intendant Leif Magne Tangen.

Velkommen til årsmøte 2016

Det blir årsmøte i Tromsø Kunstforening onsdag 20. april kl 1900.

SAKSPAPIRER: Dagsorden, årsberetning, innmeldte saker og melding fra valgkomiteen.

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Påsken 2016

Tromsø Kunstforening holder stengt i påskeuken.

God Påske!

Pressemelding fra styret i Tromsø Kunstforening 11.mars 2016

Styret i Tromsø Kunstforening står fullt og helt bak de kunstneriske strategier som har vært lagt og som intendanten til enhver tid forholder seg til. Den personalsaken som allmennheten har fått kjennskap til har ingen ting med foreningens kunstneriske strategier å gjøre.

Et gjennombrudd for kunsthaller og større kunstforeninger | Kunsthallene i Norge

I forslaget til kulturbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 5,5 millioner kroner til kunsthaller og større kunstforeninger. Dette for å styrke kunstnerøkonomien og satse på de mellomstore institusjonene og formidlingen av visuell kunst i hele landet.

Fredagsbrev (XI) på en tirsdagskveld

Seneste utgave av kunstforum.as lå i postboksen til Tromsø Kunstforening (TKF) i dag. Jeg har ikke rukket å lese hele bladet, men det jeg har hatt tid til å lese igjennom er verdt tiden. Forsiden viser en post-it-lapp som sier "show me the money". Gjesteredaktør er Gjertrud Steinvåg og i innholdsfortegnelsen kan en lese titler som "Hvem skal betale for kunsten?" og "Kunst som levebrød" m.fl.

Tromsø Kunstforening 1924–1974 av Nils A. Ytreberg

Utdrag av Tromsø Bys Historie av Nils A. Ytreberg. Samlet i et kompendium av TKFs styre i anledning foreningens 50-årsjubileum.

Om ytringsfriheten

Heldige som får stille ut?

Det trengs et avtaleverk mellom kunstnere, statlige og lokale myndigheter som regulerer utstillingshonorarer.

Opprop: Redd Kurant! Redd Small Projects

Tromsø Kunstforening har sammen med Kunstadademiet og Nordnorsk Kunstmuseum skrevet et støttebrev for Kurant.