hjem/homer

Tromsø Kunstforening

Velkommen til årsmøte 2016

Det blir årsmøte i Tromsø Kunstforening onsdag 20. april kl 1900.

SAKSPAPIRER: Dagsorden, årsberetning, innmeldte saker og melding fra valgkomiteen.

VALGKOMITEENS INNSTILLING

---
I vedtektene til Tromsø Kunstforening, hvor gjennomføring av årsmøtet er beskrevet i §5, lyder det som følger:

"§5 Årsmøte er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Det innkalles elektronisk (e-post, nettside og sosiale medier) av styret med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer legges 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett har en hver som var registrert som medlem det året det avgis beretning og regnskap for. Valgbare er foreningens medlemmer."

Innkalling til årsmøte skjer innen onsdag 23.mars. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må meldes inn til stryet på e-post til: post@tromsokunstforening.no innen onsdag 6. april. Sakspapirer legges en uke før årsmøtet, onsdag 13. april, og medlemmene vil motta disse pr. e-post.

Vi har i løpet av året 2015 oppgradert medlemsregisteret, og ser at noen medlemmer ikke har registrert e-post adressen sin hos oss. Dersom du er medlem hos oss, men ikke mottar e-post fra oss, ber vi deg ta kontakt så vi kan oppdatere din kontaktinformasjon i vårt nye medlemsregister.

Velkommen til gamle og nye medlemmer!

Fullstendige vedtekter kan leses på nettsiden vår her.

AKTUELT

kohort-vennlig omvisning - gratis!

Grunnet økt smittefare her i Tromsø ønsker TKF å tilby gratis omvisning for deg og din kohort.

Folkemøte om Kunstens Hus

Søndag 13. september kl 13:00 - 16:00

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette