hjem/homer

Et gjennombrudd for kunsthaller og større kunstforeninger | Kunsthallene i Norge

I forslaget til kulturbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 5,5 millioner kroner til kunsthaller og større kunstforeninger. Dette for å styrke kunstnerøkonomien og satse på de mellomstore institusjonene og formidlingen av visuell kunst i hele landet.

Det settes i tillegg av midler til å utvikle kunstkritikkens formidlingsfunksjon, styrking av pilotprosjektet for utstillingshonorar og utvikling av gaveforsterkningsordningen. Interesseorganisasjonen Kunsthallene i Norge ser svært positivt på disse tiltakene.
Dette betyr at regjeringen følger opp Kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) med å sikre at kunstnerne får bedre arbeidsvilkår og at man anerkjenner det faktiske arbeidet som kunstnerne gjennomfører i forbindelse med utstillinger. Det betyr også at kunstinstitusjonene får bedre mulighet å legge tilrette for langsiktig planlegging av det publikumsrettede programmet, publikum får flere kvalitetsutstillinger og feltet blir i større grad synliggjort.
Regjeringen følger med dette også opp Kulturutredningen 2014 som påpekte behovet for et lokalt kulturløft, hvor de med referanse til stortingsmeldingen om visuell kunst (Meld. St. 23 (2011–2012) fremhevet betydningen av ”utstilingshonorar” og ”styrking av produksjonsmidlene i institusjonene”.
Det er viktig for oss å påpeke at dette er viktige løft, både for kunstnerne og for kunsthaller og de store kunstforeningene. Likevel er det et godt stykke unna det som faktisk trengs av friske midler for å fullføre løftet av det visuelle billedkunstfeltet som helhet.
Kunsthallene i Norge ble stiftet i kjølvannet av en flerårig dialog med Kulturdepartementet, Kulturrådet, kommuner og fylker. Vårt hovedarbeid frem til nå har vært å styrke feltet økonomisk, da det har vært sterkt underfinansiert i flere tiår.
Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å fremme interessen for og formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.
Kunsthallene i Norge består i dag av seks organisasjoner, alle kunsthaller som arbeider med samtidskunst profesjonelt og der virksomheten drives på en ikke kommersiell måte. Vårt mål er å samle alle kunsthaller under ett tak.
Kunsthallene i Norge ved:
Marianne Hultman
Styreleder Kunsthallene i Norge
Oslo Kunstforening, marianne@oslokunstforening.no
Cecilie Nissen
Nestleder Kunsthallene i Norge Kristiansand Kunsthall, kontakt@kristiansandkunsthall.no
Leif Magne Tangen
Styremedlem Kunsthallene i Norge
Tromsø Kunstforening, lmt@tromsokunstforening.no
Hanne Mugaas
Styremedlem Kunsthallene i Norge Kunsthall Stavanger
Andreas Risvold
Varamedlem Kunsthallene i Norge Kunsthall Grenland
Harald Solberg
Varamedlem Kunsthallene i Norge
Bomuldsfabrikken Kunsthall

AKTUELT

Folkemøte om Kunstens Hus

Søndag 13. september kl 13:00 - 16:00

Tromsø Kunstforening's team would like to express its support and bring attention to the goal of our colleagues at Lo schermo dell arte Associazione Culturale in Italy

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette