hjem/homer

Opprop: Redd Kurant! Redd Small Projects

Tromsø Kunstforening har sammen med Kunstadademiet og Nordnorsk Kunstmuseum skrevet et støttebrev for Kurant.

Leif Magne Tangen, intendant i Tromsø Kunstforening har følgende uttalelse:
"Jeg var så heldig til å bli invitert til å være medkurator for utstillingen Shipyards and other forgotten stories hos Kurant i januar 2014. Uten denne muligheten ville jeg ikke fått introduksjonen til kunstlivet her og jeg ville ikke ha opplevd det unike i Tromsøs unge kunstscene - som var utslagsgivende når jeg bestemte meg for å takke ja til jobben i TKF. En av driverne av Kurant, Camilla Fagerli, sitter i det kunstneriske rådet til Kunstforeninga og en av grunnleggerne, Kåre Grundvåg sitter i styret. De har begge vært en stor ressurs for oss. Tromsø uten Kurant er nesten utenkelig."


Redd Kurant!
– La den unge kunstscenen i Tromsø blomstre

Av:
Markus Degerman, instituttbestyrer, Kunstakademiet i Tromsø
Leif Magne Tangen, intendent, Tromsø Kunstforening
Knut Ljøgodt, direktør, Nordnorsk Kunstmuseum

Tromsø har en levende kunstscene, som blant annet inkluderer Kurant, et visningssted især for yngre kunstnere. Nå står vi i fare for å miste dette!

Når Tromsø i dag kan anse seg selv som et sentrum i norsk kunstliv, er det fordi byen er vertskap for flere sentrale institusjoner: Kunstakademiet i Tromsø, Tromsø Kunstforening og Nordnorsk Kunstmuseum. Tromsø Kunstforening er et anerkjent visningssted for samtidskunst på høyt nivå. Det samme gjelder Nordnorsk Kunstmuseum, som i tillegg har en egen samling som kontinuerlig bygges opp og dermed kjøper verker av kunstnere i landsdelen og ellers. Da Kunstakademiet ble etablert i 2007, fikk Tromsø ikke bare en viktig utdannelsesinstitusjon, men samtidig et levende og ungt kunstmiljø. I kjølvannet av dette etablerte en gruppe kunstnere visningsstedet Kurant. Dette utgjør et essensielt supplement til de mer institusjonelle visningsstedene. Her kan unge kunstnere, som ennå ikke er etablert, få utvikle og vise sine prosjekter – det være seg performance, film, maleri, fotografi, skulptur eller installasjon. Og her kan vi fra institusjonene og fra det kunstinteresserte publikum få et første møte med morgendagens kunstnere. I tillegg er Kurant blitt et møtested for både unge og etablerte kunstnere og kunstinteresserte i byen – og er således med på å skape et levende kunstmiljø.

Gjennom Kulturrådets viktige satsing på kunstnerdrevne visningssteder har Kurant de siste fire årene mottatt årlig støtte til drift og utstillingsprogram. Tromsø er også så heldige å huse et annet kunstnerdrevet visningssted, nemlig Small Projects, som utgjør et fint supplement til Kurant og de øvrige institusjonene. Ved årsskiftet opphører denne støtteordningen. Når Kulturrådet gjennom en slik støtteordning har satset på å bygge opp kunstnerdrevne visningsrom, ligger det i kortene at andre myndigheter må overta ansvaret og sørge for en permanent og holdbar drift i årene fremover. Den nærmeste til å overta dette ansvaret mener vi må være Tromsø kommune, eventuelt supplert av Troms fylkeskommune. I Tromsø kommunes egen kunstplan fra 2012 fastslå Kurants betydning: «Kurant er på kort tid blitt en viktig faktor for akademistudenter, nyutdannede kunstnere og kunstinteresserte i Tromsø.»

Tromsø har i en årrekke nytt godt av å være vertskap for sentrale kunstinstitusjoner, men kommunens egen satsing på det visuelle kunstfeltet har til nå vært begrenset. Nå er tiden kommet for handling! Vi som ledere av byens etablerte kunstinstitusjoner mener at om Tromsø skal være en kunstby også i årene fremover, må vi satse på unge krefter – morgendagens viktige kunstnere – og sørge for at de har en scene hvor de kan vise seg fram. Tromsø kommune må forplikte seg til å sørge for at Kurant kan leve videre og blomstre som visningssted for unge kunstnere. Det vil for kommunen være en god investering i både kunstens og byens fremtid.

AKTUELT

Folkemøte om Kunstens Hus

Søndag 13. september kl 13:00 - 16:00

Tromsø Kunstforening's team would like to express its support and bring attention to the goal of our colleagues at Lo schermo dell arte Associazione Culturale in Italy

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette